VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chính sách tài khóa và tiền tệ giúp nền kinh tế Việt Nam vận hành ổn định (*)

Giám đốc ADB Việt Nam Andrew Jeffries.

Giám đốc ADB Việt Nam Andrew Jeffries:

Chính sách tài khóa và tiền tệ giúp nền kinh tế Việt Nam vận hành ổn định (*)

Các chính sách tài khóa và tiền tệ của Chính phủ Việt Nam là rất đáng ghi nhận.

Gỡ “nút thắt” trong phát triển công nghiệp điện tử ở Việt Nam

Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế

Xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Như ADB Việt Nam đã dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng 6,7% vào năm 2021 và 7,0% vào năm 2022. Sự tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định có được nhờ thành công của Việt Nam trong việc ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Lạm phát sẽ được kiểm soát, mặc dù dự kiến ​​sẽ tăng lên 3,8% trong năm nay và 4,0% vào năm 2022 do giá dầu quốc tế tăng do kinh tế toàn cầu phục hồi và tiêu dùng trong nước tăng.

Theo tôi, các chính sách tài khóa và tiền tệ của Chính phủ là rất đáng ghi nhận, những chính sách này đã được áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả giúp cho nền kinh tế được vận hành ổn định và giữ được đà tăng trưởng trong tình hình kinh tế thế giới bị suy thoái. Trong thời gian tới, động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam:

Trước hết, phải kể đến ngành công nghiệp với sản xuất định hướng xuất khẩu.

Thứ hai, là sự gia tăng đầu tư, cả đầu tư công và đầu tư từ khu vực tư nhân.

Thứ ba, là động lực từ việc sự gia tăng thương mại quốc tế. Hai nền kinh tế lớn nhất và cũng là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam là Mỹ và Trung Quốc cũng đang phục hồi nhanh chóng và sẽ tăng trưởng cao trong năm nay.

Mặc dù đại dịch còn gây ra những khó khăn, sự phục hồi của hai đối tác làm ăn quan trọng cũng như 15 hiệp định thương mại tự do và Việt Nam với nhiều bạn hàng lớn sẽ là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư.

(*) Lược trích từ bài "Giám đốc ADB: Chính phủ đã phản ứng nhanh chóng, điều hành linh hoạt" - Huy Thắng/baochinhphu.vn. Tiêu đề do Tapchitaichinh.vn đặt.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM