VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Quý I/2019 giảm 1.781 tỷ đồng nợ thuế tồn đọng

Lãnh đạo Cục Thuế thành phố đã đặt mục tiêu quyết tâm đến cuối quý I/2019 phải giảm được 20%, tương đương giảm 1.781 tỷ đồng nợ thuế tồn đọng. Nguồn: Internet

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Quý I/2019 giảm 1.781 tỷ đồng nợ thuế tồn đọng

Đó là mục tiêu được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đặt ra tại công tác quản lý nợ thuế tháng 3/2019.

Trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về xử lý nợ đọng thuế tại kỳ họp tháng 10/2019

Quyết toán thuế qua mạng xã hội

2 tháng đầu năm, thu ngân sách của ngành Thuế đạt 18,3% dự toán

Ngành Thuế: Thu NSNN 2 tháng đầu năm đạt 213.565 tỷ đồng

Chia sẻ về công tác nợ thuế tháng 3/2019, đại diện Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, tình hình nợ thuế 2 tháng đầu năm 2019 đang tăng mạnh. Trong đó, tổng số nợ thuế có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) do đơn vị quản lý tính đến hết ngày 28/2 đã tăng thêm 13,52% so với thời điểm đầu năm, lên 10.110 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản thuế, phí tăng thêm 1.581 tỷ đồng, tương đương tăng gần 30% lên 5.540 tỷ đồng; Tiền phạt, tiền chậm nộp giảm 395 tỷ đồng, tương đương giảm gần 11% còn 3.200 tỷ đồng; Các khoản nợ liên quan đến đất còn 1.370 tỷ đồng.

Trong kỳ, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã phát hành 1,29 triệu lượt thông báo nhắc nhở nợ thuế, ban hành 2.931 quyết định cưỡng chế với số tiền thuế nợ tương ứng 1.654 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thu được 1.287 tỷ đồng nợ thuế của năm 2018 chuyển sang, đạt 14,45%; Thu bằng biện pháp quản lý nợ 736 tỷ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế 551 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Cục Thuế thành phố đã đặt mục tiêu quyết tâm đến cuối quý I/2019 phải giảm được 20%, tương đương giảm 1.781 tỷ đồng nợ thuế tồn đọng. Để thực hiện được mục tiêu, cục Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cùng các chi cục thuế giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh; Các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng tại thời điểm 31/12/2018. 

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã lên kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2019 với mục tiêu định hướng phải đạt tối thiểu 19% số lượng người nộp thuế đang hoạt động và thuộc diện quản lý.

Trong đó, kế hoạch thanh tra phải đạt tối thiểu 1% và kế hoạch kiểm tra phải đạt tối thiểu 18%. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung cao tại các lĩnh vực, khu vực sản xuất kinh doanh có rủi ro cao về thuế nhằm góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh; tăng thu cho ngân sách nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế.

Cũng theo đại diện Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, cơ quan thuế sẽ tiếp tục triển khai các chuyên đề thanh tra, kiểm tra vào các lĩnh vực có rủi ro cao theo kế hoạch của UBND TP. Hồ Chí Minh và theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, ưu tiên tại các lĩnh vực như: Giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ, hoạt động kinh doanh có dấu hiệu chuyển giá, triển khai mạnh mẽ hơn đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử…

Đồng thời, cục Thuế Thành phố tập trung vào các chuyên đề về chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng thương hiệu, chuyển nhượng dự án; Các doanh nghiệp có ưu đãi, miễn giảm thuế; Những ngành nghề có dư địa lớn như dầu khí, xăng, điện lực, bất động sản, xây dựng BOT, BT…; Hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải Grab, Uber; Bán hàng đa cấp…; Các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn, có hoàn thuế lớn, phát sinh hoàn thuế bất thường, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu qua biên giới đất liền…

Đại đại diện cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khẳng định, “Song song với các hoạt động trên, cục thuế cũng sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp thiết thực, hiệu quả chống nợ đọng thuế, nhất là nợ đọng sau kết quả thanh tra, kiểm tra thuế nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo thực hiện chỉ tiêu giảm nợ thuế đến 31/12/2019 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước”.

Năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn do Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện đạt 269.078 tỷ đồng, bằng 100,11% dự toán năm 2018 và tăng 12,64% so với năm 2017. Năm 2019, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao thu ngân sách hơn 290.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với số thu thực hiện năm 2018. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM