Ngành Thuế tập trung thu hồi nợ thuế các tháng cuối năm

Ngành Thuế tập trung thu hồi nợ thuế các tháng cuối năm

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 31/8/2022 là 134.097 tỷ đồng, tăng 0,3% so với thời điểm ngày 31/7/2022, tăng 13,6 % so với cùng kỳ năm 2021. Từ nay đến cuối năm, ngoài việc thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, thì công tác xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước cũng đang được toàn ngành Thuế triển khai tích cực. 
Ngành Thuế thu hồi nợ thuế đạt 16.245 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2022

Ngành Thuế thu hồi nợ thuế đạt 16.245 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2022

Ngay từ những tháng đầu năm, công tác quản lý nợ thuế đã được Tổng cục Thuế quan tâm, chú trọng chỉ đạo quyết liệt triển khai. Cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như: rà soát, đối chiếu, phân loại và lập kế hoạch đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Nhờ đó, qua 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Thuế đã thu hồi tổng số nợ ước đạt 16.245 tỷ đồng.
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu nợ thuế tăng 39% so với cùng kỳ

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu nợ thuế tăng 39% so với cùng kỳ

Ngay từ đầu năm 2022, cùng với hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế để dần khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường các biện pháp quản lý nợ, thu hồi và cưỡng chế nợ thuế được 7.529 tỷ đồng. Qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.
Ngành Thuế đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế

Ngành Thuế đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện các kế hoạch thành tra, kiểm tra nhằm giảm số tiền nợ thuế trên tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế nhằm động viên kịp thời nguồn lực cho NSNN.