VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho Văn phòng Quốc hội

Tòa nhà Quốc hội. Nguồn: quochoi.vn

Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Quốc hội vừa được Chính phủ Quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn được giao là 234.412 triệu đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương giao kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Duy nhất Văn phòng Chính phủ đã hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021

Đầu tư công năm 2022 có gì mới?

Đâu là yếu tố tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn?

Theo Quyết định số 2049/QĐ-TTg giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, Chính phủ yêu cầu Văn phòng Quốc hội căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 được giao để thực hiện thông báo, hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công.

Trong đó, Kế hoạch cần chi tiết danh mục và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư công.

Bên cạnh đó, căn cứ khả năng cân đối vốn hằng năm, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp đã quá thời hạn bố trí vốn theo quy định trước khi bố trí vốn cho các dự án khởi công mới nhằm hoàn thành sớm các dự án này, phát huy hiệu quả đầu tư, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của dự án.

Đồng thời, Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM