Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương giao kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Việt Hoàng

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu phải bảo đảm giao kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 15/12/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 8894/VPCP-KTTH gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục để giao kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

Văn bản số 8894/VPCP-KTTH nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời giao kế hoạch vốn năm 2021 cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủ tục liên quan của các chương trình mục tiêu quốc gia do bộ, cơ quan làm chủ chương trình, bảo đảm giao kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 15/12/2021.