VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Có 417 cán bộ, đảng viên là các đồng chí cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; cán bộ, đảng viên chuyên trách công tác đảng; thành viên Ban tham mưu của Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự Hội nghị trực tuyến với 7 điểm cầu tại Hà Nội.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho hơn 600 đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần 2, khóa XIII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị; các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; các đồng chí cán bộ chuyên trách thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW…

Đảng bộ Bộ Tài chính có sự tham dự của 417 đại biểu là cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính, thành viên các ban tham mưu Đảng ủy Bộ Tài chính; cán bộ, đảng viên chuyên trách công tác đảng tại các cấp đảng trực thuộc; báo cáo viên cấp Đảng ủy Bộ Tài chính và các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng Bộ, đảng viên tại 7 điểm cầu tại Hà Nội.

Trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết sau 5 năm thực hiện, đã đạt được một số kết quả nổi bật. Cụ thể, sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW được Bộ Chính trị ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đạt hiệu quả cao trong toàn hệ thống chính trị.

Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biển tích cực trong nhận thức và hành động.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được cụ thế hóa thành các nhiệm vụ, chương trình cụ thể, phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trên mọi mặt của đời sống xã hội, ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, lối sống của các cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua đó, tạo ra những chuyến biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được nhiều vụ việc nổi cộm, tồn đọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Điểm cầu tại Đảng bộ Bộ Tài chính.
Điểm cầu tại Đảng bộ Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho biết, những kết quả đạt được nêu trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức Đảng, thể hiện vai trò của người đứng đầu, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, còn có sự bảo đảm vận hành thông suốt từ Trung ương tới cơ sở, với một hệ thống các văn bản nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, có sự ràng buộc bởi trách nhiệm nêu gương, kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, tổ chức đảng; Sự đa dạng, đổi mới trong nội dung và phương thức tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng hiệu quả, đi vào thực chất...

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các tham luận của đại diện các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các tham luận tại Hội nghị đã phản ánh những cách làm hay có sức lan tỏa lớn trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của các anh Bộ đội Cụ Hồ; là xây dựng bản lĩnh người chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; là học và làm theo Bác, lan tỏa tinh thần nhân ái “thương người như thể thương thân” của một hội viên hội nông dân, thuộc tỉnh Thái Nguyên; là học Bác từ những điều bình dị nhất của cán bộ, công nhân Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; là tấm gương sáng về hiếu học, suốt mười năm cõng bạn đi học của một học sinh ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa,…

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội, được Đại hội XIII của Đảng đánh giá cao. Nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có chuyển biến tích cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học tập đi đôi với làm theo". Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, có sức tác động, lan toả mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm.

"Những kết quả tích cực trên đây đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều vấn đề khó, hết sức phức tạp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là gắn với việc chỉnh đốn Đảng, đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ, và đến nhiệm kỳ Đại hội XII đã được giải quyết có kết quả rõ rệt. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội...", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ bài phát biểu tại Hội nghị này và bài Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trước đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quan trọng, có giá trị dẫn dắt, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Do vậy, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sâu sát, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, bức xúc của đia phương, đơn vị; kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các kế hoạch đề ra,…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 136 tập thể và 187 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2021.

Bộ Tài chính có 7 điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gồm: 2 điểm cầu tại Tòa nhà trụ sở Bộ Tài chính (Điểm cầu tầng 10 và Điểm cầu tầng 6); 5 điểm cầu khác tổ chức tại: (1) Tổng cục Thuế; (2) Tổng cục Hải quan; (3) Kho bạc Nhà nước; (4) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và (5) Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Có 417 cán bộ, đảng viên là các đồng chí Cấp ủy của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, thành viên Ban tham mưu Đảng ủy Bộ, cán bộ đảng viên chuyên trách công tác đảng tại các cấp ủy, đảng trực thuộc, Báo cáo viên cấp Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM