Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho hơn 600 đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính


Chiều ngày 28/4/2021, Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (đợt II) cho hơn 600 uỷ viên cấp uỷ các cấp, đảng viên của các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đại diện các cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai Kế hoạch số 04 KH/ĐU ngày 23/3/2021 của Đảng uỷ Bộ Tài chính về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Khoá XII.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính đánh giá, 100% đảng viên đăng ký đã tham dự hội nghị thể hiện cấp uỷ các cấp và đảng viên nhận thức tốt trách nhiệm, nghĩa vụ học tập cũng như nhu cầu học tập để nâng cao trình độ của đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức được 06 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có 01 hội nghị học trực tuyến, 05 hội nghị học trực tiếp, hoàn thành và vượt tiến độ đề ra tại Chỉ thị số 01-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 04 KH/ĐU của Đảng uỷ Bộ.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 04 KH/ĐU của Đảng uỷ Bộ,  Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính đề nghị cấp uỷ các tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục học tập, quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; bổ sung kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 và những năm tới về quán triệt thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của tập thể cấp ủy, cơ quan; đẩy mạnh tuyên truyền, tham gia đầy đủ và thực hiện tốt quy định pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, chủ động phòng ngừa, không lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch...

Trước đó, trong hai ngày 27-28/3/2021, trên 2.800 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự Hội nghị trực tuyến trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức với 6 điểm cầu tại Hà Nội.