VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Kim ngạch xuất nhập khẩu nửa cuối tháng 12/2020 đạt 29,98 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 12/2020 (từ ngày 16/12 đến ngày 31/12/2020) đạt 29,98 tỷ USD, tăng 17,9% (tương ứng tăng 4,54 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12/2020.

Tổng cục Hải quan công bố thông tin thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2021

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới đạt 543,9 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 12/2020 đạt 25,45 tỷ USD

[Infographics] Xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2020

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 12/2020 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 12 tháng của năm 2020 đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4% (tương ứng tăng 27,69 tỷ USD) so với năm 2019.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 371,90 tỷ USD, tăng 14,8% (tương ứng tăng hơn 48 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 173,46 tỷ USD, giảm 10,5% (tương ứng giảm 20,33 tỷ USD) so với năm 2019.   

Trong nửa cuối tháng 12/2020, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 625 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong năm 2020 lên 19,95 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 12/2020 đạt 15,3 tỷ USD, tăng 24,7% (tương ứng tăng 3,03 tỷ USD về số tuyệt đối) so với nửa đầu tháng 12/2020.

Về trị giá xuất khẩu nửa cuối tháng 12/2020 biến động tăng so với nửa đầu tháng 12/2020 ở một số nhóm hàng như: Điện thoại các loại & linh kiện tăng 790 triệu USD, tương ứng tăng 41,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 456 triệu USD, tương ứng tăng 33,9%; hàng dệt may tăng 301 triệu USD, tương ứng tăng 23,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 220 triệu USD, tương ứng tăng 10,8%...

Như vậy, tính cả năm 2020, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7%, tương ứng tăng 18,39 tỷ USD so với  năm 2019.

Biểu 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn nửa cuối tháng 12/2020 so với nửa đầu tháng 12/2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 12/2020 đạt 14,68 tỷ USD, tăng 11,5% (tương ứng tăng 1,51 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12/2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa cuối tháng 12/2020 tăng so với nửa đầu tháng 12/2020 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 253 triệu USD, tương ứng tăng 8,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 236 triệu USD, tương ứng tăng 12,2%; quặng và khoáng sản tăng 113 triệu USD, tương ứng tăng 192% ...

Như vậy, tính cả năm 2020, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 262,70  tỷ USD, tăng 3,7% (tương ứng tăng 9,31 tỷ USD) so với năm 2019.

Bảng 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn nửa cuối tháng 12/2020 so với nửa đầu tháng 12/2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,61 tỷ USD, tăng 14,8% (tương ứng tăng 1,24 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 12/2020.

Tính cả năm 2020, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 169,01 tỷ USD, tăng 16,8% (tương ứng tăng 24,3 tỷ USD) so với năm 2019, chiếm 64,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM