VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi các FTA của Việt Nam

Đến nay, Việt Nam đã tham gia 17 Hiệp định Thương mại tự do. Ảnh minh họa: moit.gov.vn

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi các FTA của Việt Nam

Sau hơn 7 tháng khai trương Cổng thông tin điện tử Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam (FTAP), Bộ Công Thương đã chính thức phê duyệt Đề án tiếp nhận, vận hành, nâng cấp và phát triển Cổng thông tin điện tử về các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) của Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2035.

Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVFTA

Ngành logistics: Khai thác cơ hội từ FTA

Thực thi hiệu quả các FTA

Đánh giá tác động thuế quan của Hiệp định EVFTA đến một số ngành xuất nhập khẩu của Việt Nam

Theo Đề án tiếp nhận, vận hành, nâng cấp và phát triển FTAP kèm theo Quyết định số 1718/QĐ-BCT ngày 06/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, FTAP nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tra cứu trực tuyến các cam kết về thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư theo các FTA với các đối tác để hưởng ưu đãi; số liệu, đặc điểm thị trường có FTA với Việt Nam, các thủ tục cần thực hiện cho hoạt động xuất - nhập khẩu, cấp phép; cập nhật kế hoạch hành động, thực thi các FTA của Việt Nam từ phía các cơ quan quản lý; cập nhật văn bản pháp luật thực hiện các FTA do cơ quan quản lý ban hành; cập nhật các hoạt động phổ biến, tuyên truyền như các hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn, ấn phẩm hỗ trợ doanh nghiệp.

FTAP lấy doanh nghiệp và người dân làm trọng tâm để thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi các FTA của Việt Nam, từ đó đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong hệ thống thương mại toàn cầu; hiện thực hóa và tận dụng tối đa lợi ích của các FTA; đảm bảo hiệu suất và hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích của cơ quan nhà nước tới doanh nghiệp và người dân về các cam kết của Việt Nam trong các FTA.

Theo đó, trong năm 2021, Bộ Công Thương sẽ tập trung hoàn thiện các vấn đề kỹ thuật để chính thức nhận chuyển giao FTAP từ Ngân hàng Thế giới. Sau khi nhận bàn giao, Bộ Công Thương sẽ thành lập Tổ công tác chuyên trách để triển khai hiệu quả Đề án.

Trong giai đoạn 2022-2025, FTAP sẽ được tập trung phân tích, xây dựng và đăng tải bộ dữ liệu trong các FTA còn lại mà Việt Nam là thành viên, đặt mục tiêu các doanh nghiệp và người dân có thể truy cập và tìm kiếm thông tin cho tất cả các FTA mà Việt Nam đã tham gia.

Đến giai đoạn sau 2025, FTAP sẽ tiếp tục được nâng cấp và phát triển các tính năng mới của FTAP để nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dùng; tiếp tục cập nhật các bài viết, thông tin, chính sách, số liệu, các khóa đào tạo, tập huấn…liên quan đến các FTA của Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM