VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Phê duyệt kinh phí mua bổ sung gần 20 triệu liều vắc xin Pfizer

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phê duyệt kinh phí mua bổ sung gần 20 triệu liều vắc xin Pfizer

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kinh phí để mua bổ sung gần 20 triệu liều vắc xin BNT162 của Pfizer với số tiền 2.652.537 triệu đồng từ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 8.317,5 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 8.290 tỷ đồng

Thủ tướng chỉ đạo sử dụng Quỹ Vắc xin phòng COVID-19 cho nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vắc xin

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 đã chi 373 tỷ đồng mua vắc xin

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1547/QĐ-TTg về kinh phí mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer. 

Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 17/9/2021 nêu rõ, sử dụng 2.652.537 triệu đồng từ nguồn Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 để mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer và chi thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đề nghị của Bộ Y tế tại Văn bản số 7731/BYT-KHTC ngày 16/9/2021.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất Quỹ theo quy định. Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.

Theo Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19, tính đến 17h00 ngày 17/9/2021:

- Tổng số huy động 8.690,8 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 13,4 tỷ đồng).

- Chi từ Quỹ 373,3 tỷ đồng. Trong đó: chi mua vắc xin 364,5 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin 8,8 tỷ đồng.

- Số dư Quỹ cuối ngày 8.317,5 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM