VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quản lý chặt việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quản lý chặt việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 20/10/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công điện số 7668/CĐ-VPCP về việc tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng giá vắc xin, sinh phẩm y tế

Bắt giữ hàng trăm hộp thuốc, thiết bị y tế chống dịch nhập khẩu trái phép

Tuyệt đối không để thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết và Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định về mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc xin... phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và tình hình kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Để tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, góp phần kiểm soát tốt, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng, vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chủ động, tích cực huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra trên địa bàn. 

Đặc biệt, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần có kế hoạch, phương án, giải pháp cụ thể để kịp thời mua sắm vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm, vắc xine, thuốc điều trị...; đồng thời, tăng cường quản lý mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc xin... phòng, chống dịch COVID-19.

Việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, thuốc, vắc xin... phòng, chống dịch COVID-19 phải thực hiện nghiêm theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021; Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021; Công điện số 6741 /CĐ-VPCP ngày 22/9/2021... và các quy định pháp luật liên quan.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM