Khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch COVID-19

Việt Hoàng

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố kịp thời động viên, khen thưởng và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có giải pháp sáng tạo, thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Văn bản số 6892/VPCP-KGVX vừa được văn phòng Chính phủ ban hành gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố.

Văn bản số 6892/VPCP-KGVX nêu rõ, trong thời gian qua, nhiều địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 (như quận 6, huyện Củ Chi của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai...).

Để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân, lực lượng tuyến đầu chống dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố kịp thời động viên, khen thưởng và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có giải pháp sáng tạo, thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, có cơ chế, chính sách quan tâm về vật chất và tinh thần đến lực lượng tuyến đầu chống dịch và cha, mẹ già, con nhỏ... của những người tham gia tuyến đầu chống dịch.