VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Cục Thuế Phú Thọ bồi dưỡng nâng cao trình độ kế toán doanh nghiệp

(Tài chính) Trong các ngày từ 1 đến 3/8/2013, tại TP. Việt Trì, Cục Thuế Phú Thọ đã mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ kế toán doanh nghiệp cho cán bộ, công chức chuyên trách.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 120 lãnh đạo và cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ thuế và một số chức năng liên quan khác.

Trong thời gian này, các cán bộ, công chức sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản về kế toán; những văn bản pháp quy về kế toán; kế toán tài chính trong các doanh nghiệp; thực hành kế toán tài chính theo chế độ kế toán hiện hành;  đánh giá tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và thái độ của cán bộ thuế đối với những loại hình doanh nghiệp; phương pháp kiểm tra tài liệu kế toán của cán bộ thuế.
 
Lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho cán bộ, công chức thuế nắm vững hơn nữa những nội dung cơ bản về kế toán doanh nghiệp, từ đó vận dụng hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đáp ứng yêu cầu của quản lý thuế theo rủi ro hiện nay.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM