VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tập huấn ứng dụng Thanh Tra kiểm tra nội bộ

Tổng cục Thuế đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng ứng dụng KTNB cho các cán bộ. Nguồn: internet

Tập huấn ứng dụng Thanh Tra kiểm tra nội bộ

(Tài chính) Dự án “Triển khai ứng dụng Thanh tra kiểm tra nội bộ” (KTNB) đã được lãnh đạo Tổng Cục Thuế phê duyệt thực hiện từ năm 2011. Đến 07/2011, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc xây dựng ứng dụng Thanh tra, KTNB theo mô hình tập trung để hỗ trợ cơ quan Thuế các cấp trong việc tin học hóa công tác thanh tra, KTNB và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Ứng dụng KTNB đã hỗ trợ tất cả các bước công việc theo quy trình Thanh tra KTNB ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-TCT ngày 26/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 2568/QĐ-TCT ngày 22/12/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế đã thực hiện  triển khai thí điểm thành công ứng dụng KTNB tại Văn phòng Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội và 29 Chi cục Thuế trực thuộc. Qua 02 năm triển khai thí điểm, Cục Thuế Hà Nội và các Chi cục Thuế trực thuộc đều đánh giá ứng dụng đã hỗ trợ rất đắc lực và hiệu quả cho công tác quản và điều hành của bộ phận KTNB, giao diện ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng. 

Bên cạnh đó, ứng dụng đã hỗ trợ được việc lập trên 50  mẫu biểu biên bản, biên nhận, phiếu hẹn, thông báo...  mà quy trình quy định theo đúng chuẩn mực văn bản quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Bên canh đó, ứng dụng trợ giúp tổng hợp 15 báo cáo hỗ trợ công tác khiếu nại tố cáo, và 08 mẫu báo cáo hỗ trợ công tác thanh tra KTNB.

Trước khi triển khai diện rộng ứng dụng KTNB trong toàn ngành Thuế, Tổng cục Thuế tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng ứng dụng KTNB cho 405 cán bộ, chia làm 06 lớp song song tại 02 địa điểm TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mỗi lớp 04 ngày từ ngày 29/10/2013 đến hết ngày 14/11/2013, với các nội dung  sau:

- Hướng dẫn 02 quy trình Thanh tra KTNB ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-TCT ngày 26/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 2568/QĐ-TCT ngày 22/12/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

- Hướng dẫn sử ứng dụng Thanh tra, KTNB với các chức năng chính: Các chức năng hỗ trợ công tác khiếu nại tố cáo; Các chức năng hỗ trợ công tác thanh tra KTNB; Các báo cáo theo quy định.

- Hướng dẫn quy trình triển khai ứng dụng.

- Trả lời giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ và ứng dụng tin học.

- Kiểm tra cuối khoá.

Đây là lần đầu tiên cán bộ thuộc bộ phận KTNB toàn quốc được tiếp cận với công nghệ ứng dụng tin học phục vụ cho công tác chuyên môn nên các cán bộ tham dự lớp học với tâm trạng rất hào hứng, học tập nghiêm túc và thực làm bài tập thực hành chăm chỉ theo hướng dẫn của giảng viên.

Sau 04 ngày học tập trên lớp, các học viên sẽ được thực hành tất cả các chức năng trên ứng dụng, đảm bảo khi về đơn vị có thể đào tạo lại cho các cán bộ làm công tác KTNB mà chưa được tham gia lớp học do Tổng cục Thuế tổ chức.

Kết thúc khóa học, các địa phương có khoảng 1 tháng để thử nghiệm và đào tạo lại trong phạm vi Cục Thuế.  Đến cuối tháng 12/2013, Tổng cục Thuế sẽ phát hành công văn triển khai  cho các Cục Thuế trên toàn quốc và thực hiện xóa dữ liệu thử nghiệm để Cục Thuế nhập dữ liệu thực tế vào ứng dụng từ 01/2014.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM