VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tiếp tục rà soát pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với đấu giá tài sản công

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tiếp tục rà soát pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với đấu giá tài sản công

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với tài sản đấu giá là tài sản công.

Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động đấu giá tài sản

Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản bị xử phạt thế nào?

Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản, doanh nghiệp cần làm gì?

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Chỉ thị số 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Tại chỉ thị, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với tài sản đấu giá là tài sản công.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính có thể ban hành hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này, bảo đảm giá khởi điểm tài sản đấu giá sát với giá thị trường.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy trình, quy chuẩn tổ chức định giá của các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá, việc xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá là tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, cần nêu cao trách nhiệm của người có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm của tài sản đấu giá...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM