VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tiêu điểm tài chính

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: VỮNG VÀNG TĂNG TRƯỞNG TRONG ĐẠI DỊCH

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: VỮNG VÀNG TĂNG TRƯỞNG TRONG ĐẠI DỊCH

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam nửa đầu năm 2021 đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chủ động các giải pháp nhằm giúp thị trường phát triển cân bằng, minh bạch và ổn định. Nhờ đó, qua 6 tháng, trên thị trường cổ phiếu, chỉ số liên tiếp lập đỉnh cao mới, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tăng mạnh thứ 2 trên thế giới, tạo thêm động lực để tiếp tục có những bước phát triển mới trong thời gian tới.

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, tăng 02 chỉ tiêu so giai đoạn 2016-2020, với 08 chỉ tiêu về kinh tế, 09 chỉ tiêu về xã hội và 06 chỉ tiêu về môi trường. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế và Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức từ đại dịch Covid-19, ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Tapchitaichinh.vn thực hiện tiêu điểm “Kết quả công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021” về những kết quả đạt được trong các nhiệm vụ của ngành Tài chính 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

BỘ TÀI CHÍNH ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

BỘ TÀI CHÍNH ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Tapchitaichinh.vn thực hiện Tiêu điểm "Bộ Tài chính đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" phản ánh những nỗ lực, quyết tâm của Bộ Tài chính trong triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiếm, chống lãng phí năm 2021.

THUẾ GTGT, THUẾ TNCN VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH

THUẾ GTGT, THUẾ TNCN VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH

Tiêu điểm “Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh” giới thiệu các bài viết xung quanh các quy định mới, đáng lưu ý về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH GẮN VỚI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH GẮN VỚI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tapchitaichinh.vn giới thiệu tiêu điểm "Đổi mới cơ chế quản lý ngân sách gắn với thực hiện kế hoạch tài chính ngân sách quốc gia giai đoạn 2021-2025 với những bài viết chuyên sâu của các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế.

BỘ TÀI CHÍNH ĐỀ XUẤT NHIỀU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

BỘ TÀI CHÍNH ĐỀ XUẤT NHIỀU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Tapchitaichinh.vn thực hiện Tiêu điểm "Bộ tài chính đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng bởi Covid-19" phản ảnh các chính sách tài khóa tiếp tục được Bộ Tài chính đề xuất, ban hành nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP

Tapchitaichinh.vn thực hiện tiêu điểm "Hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp" phản ánh những bất cập cũng như đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về vấn đề này.

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021

Tapchitaichinh.vn giới thiệu Tiêu điểm “Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất” với các bài viết liên quan đến chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 của Chính phủ. Qua đó, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

KHAI THÁC TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM

KHAI THÁC TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM

Tapchitaichinh.vn giới thiệu tiêu điểm "KHAI THÁC TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM" với những bài viết của các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm thúc đẩy kinh tế ban đêm phát triển, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế đất nước.

BỘ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

BỘ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Tapchitaichinh.vn giới thiệu những nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính tập hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2020

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2020

Tapchitaichinh.vn thực hiện Tiêu điểm "NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2020" với những bài viết trao đổi, hướng dẫn mới nhất về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về thuế.

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

Tapchitaichinh.vn thực hiện Tiêu điểm "Quản lý, điều hành giá trong bối cảnh dịch Covid-19 thời gian tới" phản ánh kết quả điều hành giá trong thời gian qua và dự báo những tác động, giải pháp điều hành trong thời gian tới nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% Quốc hội đề ra.

KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM: KẾT QUẢ NĂM 2020 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2021

KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM: KẾT QUẢ NĂM 2020 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2021

Tapchitaichinh.vn giới thiệu các bài viết chuyên sâu của các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế về những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế - tài chính năm 2020 và những triển vọng trong năm 2021.

NGÀNH TÀI CHÍNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

NGÀNH TÀI CHÍNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Năm 2020, ngành Tài chính đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sách tài khoá, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước. Qua đó, đóng góp quan trọng vào thành công chung của đất nước.

ĐIỂM SÁNG KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2020

ĐIỂM SÁNG KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2020

Bất chấp đại dịch Covid-19 đã gây ra một cú sốc lớn làm kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu suy thoái sâu và nghiêm trọng, nền kinh tế Việt Nam năm 2020 vẫn đạt được những kết quả tích cực với những điểm sáng nổi bật.

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Tapchitaichinh.vn giới thiệu các bài viết chuyên sâu của các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý trong lĩnh vực Quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và những vấn đề cần quan tâm.

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ VIỆT NAM

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ VIỆT NAM

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là một thỏa thuận thương mại khu vực lớn chưa từng có với sự giao hòa đa dạng của các nền kinh tế phát triển, đang phát triển và kém phát triển. Trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu cùng với xu hướng bảo hộ mậu dịch đang nổi lên, việc ký kết RCEP sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế khu vực và cả Việt Nam.

KINH TẾ VIỆT NAM QUA GÓC NHÌN CỦA CƠ QUAN THÔNG TẤN, TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

KINH TẾ VIỆT NAM QUA GÓC NHÌN CỦA CƠ QUAN THÔNG TẤN, TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Việc Việt Nam vẫn có được tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh khiến kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế của nhiều nước nói riêng bị suy thoái, thậm chí tăng trưởng âm đã trở thành chủ đề quan tâm của các cơ quan thông tấn, báo chí và trọng tâm dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế. Tạp chí điện tử Tài chính tổng hợp các nhận định của báo chí, tổ chức tài chính quốc tế về tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

BÁO CÁO NGÂN SÁCH DÀNH CHO CÔNG DÂN VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TRÌNH QUỐC HỘI

BÁO CÁO NGÂN SÁCH DÀNH CHO CÔNG DÂN VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TRÌNH QUỐC HỘI

Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội” nhằm cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu nhất về ngân sách nhà nước cho người dân. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Việc công khai hàng năm này đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam. Tạp chí điện tử Tài chính giới thiệu một số nội dung chính trong Báo cáo này.