VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tiêu điểm tài chính

NGÀNH TÀI CHÍNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

NGÀNH TÀI CHÍNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Vượt qua những khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19, năm 2021, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước được giao. Những thành tựu nổi bật trên tất cả các mặt công tác của Bộ Tài chính trong năm 2021 sẽ là tiền đề quan trọng, tạo đà để toàn Ngành tiếp tục nỗ lực vượt khó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: ĐIỂM NHẤN 2021 VÀ KỲ VỌNG 2022

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: ĐIỂM NHẤN 2021 VÀ KỲ VỌNG 2022

Năm 2021, bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động ổn định, tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và thanh khoản, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bước sang năm 2022, thị trường chứng khoán tiếp tục kỳ vọng lập thêm những kỷ lục mới, khẳng định vị trí, vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TRỞ THÀNH KÊNH HUY ĐỘNG VỐN HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TRỞ THÀNH KÊNH HUY ĐỘNG VỐN HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN

Việt Nam chủ trương phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) để hỗ trợ các loại hình doanh nghiệp huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm bớt sự phụ thuộc vào kênh tín dụng ngân hàng. Thời gian qua, khung pháp lý về phát hành TPDN đã được cơ quan quản lý tập trung hoàn thiện để phù hợp với sự phát triển của thị trường trong từng thời kỳ, tăng cường tính công khai minh bạch trong quá trình huy động vốn trái phiếu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước những vấn đề nổi lên từ thị trường này thời gian vừa qua, có thể gây ra nhiều rủi ro cho cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư, đặt ra yêu cầu về việc đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát để đảm bảo thị trường TPDN trở thành một kênh huy động vốn quan trọng, hiệu quả cho doanh nghiệp và hạn chế tối đa rủi ro cho nhà đầu tư.

PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM BỀN VỮNG

PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM BỀN VỮNG

Ngày 5/12, "Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và phát triển bền vững” chính thức được khai mạc. Diễn đàn được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 2 điểm cầu Trung ương kết nối với 57 điểm cầu trên cả nước cùng 03 điểm cầu quốc tế. Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình thế giới, các phân tích đánh giá xu hướng dịch bệnh của thế giới và những tác động đến kinh tế vĩ mô, động lực tăng trưởng của Việt Nam. Từ đó, đưa ra những kiến nghị, đề xuất cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các gợi ý chính sách cho Việt Nam.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH 2010-2020, ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2030

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH 2010-2020, ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2030

Tapchitaichinh.vn thực hiện tiêu điểm "Kết quả thực hiện Chiến lược tài chính 2010-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030" phản ánh những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chiến lược tài chính 2010-2020 và định hướng xây dựng chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030.

VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI AN SINH XÃ HỘI

VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI AN SINH XÃ HỘI

Hệ thống an sinh xã hội nói chung, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) nói riêng là nền tảng quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của chính sách BHXH, BHYT đối với đảm bảo an sinh xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2030, định hướng phát triển hệ thống BHXH linh hoạt đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, kết hợp hài hòa nguyên tắc đóng góp và thụ hưởng; đảm bảo công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững…

CHÍNH THỨC KÍCH HOẠT TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 6 TỈNH, THÀNH PHỐ

CHÍNH THỨC KÍCH HOẠT TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 6 TỈNH, THÀNH PHỐ

Sáng 21/11, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến chính thức triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Định, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng và Phú Thọ. Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử mà ngành Tài chính, ngành Thuế đang thực hiện góp phần vào chuyển đổi số ở Việt Nam, giúp thay đổi tích cực phương thức điều hành, lãnh đạo, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của các doanh nghiệp.

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TRONG TÌNH HÌNH MỚI

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đạt được những kết quả quan trọng, phát huy được mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, ngày 26/10/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục ký ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

TOÀN CẢNH CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

TOÀN CẢNH CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Đợt 2, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành thời gian 2.5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn. 4 nhóm vấn đề được đưa ra chất vấn tại Kỳ họp lần này, đó là: Y tế; Lao động, Thương binh và xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư. ây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Kết quả của phiên chất vấn đầu nhiệm kỳ sẽ là tiền đề để rút kinh nghiệm cho các phiên chất vấn của các kỳ họp sau.

TRIỆT ĐỂ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

TRIỆT ĐỂ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Tapchitaichinh.vn thực hiện tiêu điểm "Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" phản ánh những nội dung trọng tâm trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM SỬA ĐỔI

DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM SỬA ĐỔI

Tapchitaichinh.vn thực hiện tiêu điểm "Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi" phản ánh những nội dung chính và nhận định về Dự án Luật đang được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - NHIỀU LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - NHIỀU LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI

Việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Tapchitaichinh.vn thực hiện tiêu điểm “Hóa đơn điện tử - Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội” phản ánh những nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử của ngành Thuế nhằm mang lại những lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022

Sáng ngày 20/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

BỘ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 1 QUỐC HỘI KHOÁ XV

BỘ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 1 QUỐC HỘI KHOÁ XV

Tapchitaichinh.vn giới thiệu những nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính tập hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khoá XV.

ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC CHO PHÒNG, CHỐNG DỊCH VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC CHO PHÒNG, CHỐNG DỊCH VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Tapchitaichinh.vn thực hiện tiêu điểm "Đảm bảo nguồn lực cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp" phản ánh những nỗ lực của ngành Tài chính nhằm đảm bảo nguồn lực chi cho phòng chống dịch và an sinh xã hội trong bối cảnh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ cho các đối tượng này.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Tapchitaichinh.vn thực hiện tiêu điểm “Kết quả công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021” về những kết quả đạt được trong các nhiệm vụ của ngành Tài chính 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

CHỦ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ HƯỚNG ĐẾN NỀN TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI, MINH BẠCH

CHỦ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ HƯỚNG ĐẾN NỀN TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI, MINH BẠCH

Tapchitaichinh.vn giới thiệu tiêu điểm “CHỦ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ HƯỚNG ĐẾN NỀN TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI, MINH BẠCH” với những bài viết chuyên sâu của các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế.

NGÀNH TÀI CHÍNH 76 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC

NGÀNH TÀI CHÍNH 76 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC

Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2021), Tạp chí Tài chính thực hiện Tiêu điểm "NGÀNH TÀI CHÍNH 76 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC".

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA VÀ VAY, TRẢ NỢ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA VÀ VAY, TRẢ NỢ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 28/7/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 23/2021/QH15 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Hàng loạt nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được đưa ra tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn tới.