VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Văn phòng Bộ Tài chính tổng kết công tác năm 2018

Chiều ngày 21/1, Văn phòng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và tổng kết công tác Văn phòng năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Văn phòng Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính luôn đồng hành cùng báo chí

Bộ Tài chính: 12 giải pháp đổi mới hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Bộ Tài chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

Ông Trần Quân, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì hội nghị.
Ông Trần Quân, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì hội nghị. (Ảnh: Vũ Minh)

Đổi mới công tác tham mưu xây dựng chương trình công tác

Năm 2018, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Bộ đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác của Bộ; tập trung vào hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách của ngành tài chính, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội.

Đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn trình Bộ trình các cấp có thẩm quyền (Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) và trình Bộ ban hành theo thẩm quyền nhiều đề án, thông tư, văn bản chỉ đạo điều hành, cụ thể: Trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi); Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 02 nghị quyết; Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 48 đề án (gồm: 01 nghị quyết, 25 nghị định, 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 12 đề án khác); Ban hành 130 thông tư.

Mặc dù khối lượng văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng là khá lớn, Bộ Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Điểm nhấn trong công tác xây dựng thể chế năm 2018 là đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Luật quản lý nợ công; tạo cơ sở để tổ chức triển khai tốt các Luật này.

Quảng cảnh hội nghị.
Quảng cảnh hội nghị. (Ảnh: Vũ Minh)

Phát huy vai trò đầu mối trong phối hợp công tác

Năm 2019, Văn phòng Bộ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và các bộ, ngành để kịp thời đưa các nội dung công tác của Bộ Tài chính vào chương trình công tác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Đồng thời, Văn phòng Bộ tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ về giải pháp nhằm tổ chức tốt công tác điều phối, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác được giao và tổ chức thực hiện các chỉ thị, quyết định, thông báo, ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, chế độ thông tin, báo cáo, quy chế làm việc của Bộ và kiến nghị đề xuất với Bộ trưởng Bộ Tài chính các giải pháp nhằm bảo đảm hiệu lực của các chỉ thị, quyết định, thông báo và các quy định khác của Bộ Tài chính.

Bám sát ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về công tác thông tin tuyên truyền trong từng thời điểm cụ thể để tham mưu kịp thời cho các cấp lãnh đạo triển khai các nhóm nhiệm vụ phối hợp thông tin tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí năm 2019.

"Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng công việc càng ngày càng lớn, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, Văn phòng Bộ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực, gồm: công tác thư ký tổng hợp, hành chính, lưu trữ, báo chí, tuyên truyền; công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng; công tác Đảng, đoàn thể và công tác khác" - Chánh Văn phòng Bộ Trần Quân nhấn mạnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM