Sửa đổi mức thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi, kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp

Huyền Anh

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nhằm kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời, bảo vệ, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về Biểu thuế xuất khẩu, Biếu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội thế giới và trong nước, làm đình trệ, đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Trong nước, nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất phải thu hẹp hoặc tạm ngừng hoạt động; hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, trong đó lĩnh vực vận tải, vận chuyển hành khách bị gián đoạn do giãn cách xã hội. Các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, quy mô thị trường bị thu hẹp...

Cùng với đó, thời gian gần đây, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của một số hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu của một số mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; đồng thời phản ánh một số vấn đề phát sinh từ việc thực hiện Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

Bộ Tài chính cũng nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về kiến nghị của Tỉnh ủy Hải Dương liên quan đến đề nghị của Công ty Ford Việt Nam, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể về việc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP; nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong đó bao gồm cả việc xem xét khả năng tiếp tục gia hạn Chương trình cho giai đoạn tiếp theo (sau năm 2020).

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP, Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ và để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, để bảo vệ, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên trong nước, Bộ Tài chính cho rằng, cần thiết phải sửa đối, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP cho phù hợp với yêu cầu và bối cảnh hiện nay.

Việc xây dựng Nghị định phù hợp với các nguyên tắc về ban hành biểu thuế, mức thuế suất quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Từ đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nước trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc sửa đổi Nghị định số 57/2020/NĐ-CP cũng khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, giảm giá thành sản phẩm để tăng cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu; góp phần bảo vệ và khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nước.

Sửa đổi mức thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP được Bộ Tài chính xây dựng gồm có 2 Điều với 4 nhóm nội dung chính. Tại Dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi mức thuế xuất khẩu, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tăng giá mạnh thời gian qua để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong đó, điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu phôi thép và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với mặt hàng thép xây dựng; Điều chỉnh thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, bao gồm mặt hàng lúa mỳ và ngô.

Dự thảo cũng sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu và mức thuế xuất nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng để bảo vệ, thúc đẩy khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo trong nước, hạn chế việc xuất khẩu tài nguyên thô, chưa qua chế biến và góp phần đơn giản biểu thuế.

Trong đó, điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu và mức thuế suất thuế nhập khấu MFN mặt hàng đá tự nhiên và sản phấm làm từ đá; Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng chì chưa gia công để thống nhất mức thuế và hạn chế gian lận trong phân loại, áp mã; Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng clanke xi măng; Áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm có giá trị tài nguyên, khoảng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung của Chương trình ưu đãi thuế đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện chương trình ưu đãi thuế theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP cho giai đoạn sau năm 2022 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp.

Dự thảo cũng điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý, khắc phục các bất cập phát sinh trên thực tiễn, và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển như: mặt hàng vàng, bột thạch anh mịn, hạt giống cây trồng, lốp xe tải đặc chủng...

Theo Bộ Tài chính, dự thảo nghị định sẽ không phát sinh thủ tục hành chính mới hay thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ. Đồng thời các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung là những vấn đề đã được cơ quan thuế, hải quan thực hiện trong giai đoạn vừa qua. Theo đó, khi thực hiện dự thảo Nghị định theo phương án sửa đổi bổ sung, đề xuất sẽ không làm phát sinh chi phí tuân thủ cũng như nguồn lực cho tổ chức thực hiện.