Cục Thuế TP. Hà Nội:

Vận dụng linh hoạt 04 bài học kinh nghiệm trong thực hiện “mục tiêu kép”

Việt Dũng

6 tháng qua, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và TP. Hà Nội trong việc hoạch định, triển khai hiệu quả “mục tiêu kép”, Cục Thuế TP. Hà Nội vận dụng linh hoạt 04 bài học kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ.

Cục Thuế TP. Hà Nội vận dụng linh hoạt 04 bài học kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ.
Cục Thuế TP. Hà Nội vận dụng linh hoạt 04 bài học kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ.

Theo ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 quay trở lại, diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Các nguồn thu bị suy giảm khi thực hiện các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, miễn giảm phí – lệ phí.

Tuy nhiên, với sự chủ động trong công tác chỉ đạo, triển khai cũng như sự giám sát, rút kinh nghiệm thường xuyên, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm của Cục Thuế TP. Hà Nội đã đạt kết quả tích cực. Tổng số thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý trên địa bàn đạt 114.750 tỷ đồng, bằng 52,9% dự toán pháp lệnh, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, TP. Hà Nội trong việc hoạch định, triển khai có hiệu quả các giải pháp hạn chế lây lan dịch bệnh vừa phục hồi và phát triền kinh tế - xã hội, cùng sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng DN và người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng vận dụng linh hoạt 04 bài học kinh nghiệm trong triển khai các nhiệm vụ đề ra, cụ thể:

Một là, chủ động trong chỉ đạo, triển khai công việc

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, ngay sau khi nhận được nhiệm vụ do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao, đơn vị đã chủ động trong chỉ đạo, triển khai công việc trên cơ sở giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thêm tối thiểu 15.800 tỷ đồng, tương đương vượt 7,3% dự toán được giao cho từng đơn vị.

Cục Thuế đã thông báo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 7 nhóm giải pháp triển khai công tác thuế năm 2021 và cụ thể hóa thành Chương trình hành động với từng nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách và công tác quản lý thuế năm 2021... đến từng đơn vị. Ban hành văn bản yêu cầu các phòng và các Chi cục Thuế nghiêm chỉnh thực hiện kỷ cương kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách và phấn đấu; tập trung triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu NSNN. 

Nhờ vậy, kết quả từ việc triển khai đồng bộ các mặt công tác quản lý thuế đã góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác thu NSNN.

Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện 7.487 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 35% kế hoạch, tăng 23% so cùng kỳ năm 2020, xử lý qua thanh tra, kiểm tra khoảng 4.249 tỷ đồng; ước thực hiện thu, xử lý khoảng 5.460 tỷ đồng tiền nợ thuế, đạt 53,6% chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Thứ hai, đồng hành, phối hợp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp

Trong 6 tháng qua, Cục Thuế TP. Hà Nội chủ động đồng hành, phối hợp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng DN. Cụ thể, thực hiện Nghị đinh số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất của người nộp thuế đã nộp đơn đề nghị gia hạn khoảng 7.873 tỷ (chiếm gần 24% số tiền gia hạn của cả nước). Dự kiến, còn khoảng 3.517 tỷ của người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nhưng chưa nộp đơn đề nghị gia hạn.

Như vậy, nếu tính cả số thuế và tiền thuê đất dự kiến được gia hạn khoảng 11.390 tỷ đồng nói trên thì thu NSNN là 126.140 tỷ đồng, đạt 58,2% dự toán pháp lệnh, tăng 5,9% so cùng kỳ, trong đó thu từ khu vực sản xuất kinh doanh khoảng 75.349 tỷ đồng, đạt 62,6% dự toán pháp lệnh, tăng 22,3% so với cùng kỳ. 

Nếu chỉ tính số tiền 7.873 tỷ đồng gia hạn đã có giấy đề nghị, thì thu NSNN trong 6 tháng đầu năm đạt 122.623 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán pháp lệnh, tăng 3% so cùng kỳ, trong đó thu từ khu vực sản xuất kinh doanh khoảng 72.374 tỷ đồng, đạt 60,2% dự toán pháp lệnh, tăng 17,5% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch thanh kiểm tra đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Cục Thuế cũng phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành trên địa bàn trong việc tháo gỡ khó khăn đối với các dự án vướng mắc về đất. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã giải quyết vướng mắc đối với 07 dự án, với tổng số tiền nợ là 813 tỷ đồng.

Thứ ba, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao

Nhờ sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, cùng sự chủ động trong chỉ đạo, triển khai đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai thành công việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế.

Tính đến cuối tháng 6/2021, đã có trên 99,2% số DN trên địa bàn Thủ đô phát hành hóa đơn điện tử; trên 98% tổng số DN thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử; 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết theo phương thức điện tử.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đã triển khai nộp thuế điện tử đối với Hộ kinh doanh tới tất cả quận, huyện, thị xã...

Thứ tư, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị  trong công tác thu NSNN

Để tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong công tác thu NSNN, Cục Thuế TP. Hà Nội chủ động tham mưu UBND Thành phố có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan thuế trong triển khai công tác quản lý thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội đã gửi văn bản đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp thu NSNN; đồng thời tập trung phối hợp, chỉ đạo, triển khai một số nội dung trọng tâm như công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng; công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...