Sửa đổi Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu: Không bỏ Quỹ Bình ổn

D.Bùi (T/h)

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trong nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, Ban soạn thảo hướng tới việc không đề xuất bỏ Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG).

Không bỏ Quỹ Bình ổn trong sửa đổi Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.
Không bỏ Quỹ Bình ổn trong sửa đổi Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, dự kiến sửa đổi theo hướng quy định nội dung và quy chế báo cáo của các doanh nghiệp đối với Quỹ bình ổn giá; bổ sung quy định về cách tính lãi suất, nguồn tài chính trong trường hợp thương nhân xăng dầu đầu mối thực hiện sử dụng Quỹ bình ổn giá trong khi Quỹ bình ổn giá tại doanh nghiệp bị âm.

Ngoài ra, ông Tuấn cho biết, về các điều kiện kinh doanh xăng dầu, dự kiến bỏ quy định thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu không được thuê kho, phương tiện vận tải xăng dầu nội địa của thương nhân đầu mối khác thay cho việc chỉ được thuê của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu.

Liên quan đến đối tượng điều chỉnh của Nghị định 83, Ban soạn thảo đã bổ sung quy định quản lý bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có vốn đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó về các quy định định phân phối và hoạt động kinh doanh xăng dầu, dự kiến sẽ đổi tên thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thành thương nhân đầu mối xăng dầu gồm hai loại: thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu.

Đặc biệt, dự thảo sẽ cho nghiên cứu thí điểm các cây xăng mini tại các địa bàn khó xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định, để bảo đảm đáp ứng được nguồn cung xăng dầu cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, những địa bàn khó khăn (ít được các doanh nghiệp đầu tư cây xăng do kém hiệu quả về kinh tế), địa bàn quá chật hẹp (tại các thành phố lớn, khu trung tâm, phố cổ không đủ mặt bằng để đầu tư cây xăng theo quy định).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Trưởng Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 83/2014/NĐ-CP cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị định 83, hoạt động kinh doanh xăng dầu đã thị trường hơn, minh bạch hơn.

Bên cạnh hai mặt được cơ bản trên, hiện bối cảnh mới trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đã có nhiều thay đổi đặc biệt là trong cơ cấu thị phần, nếu trước đây nhập khẩu đến 70 - 75%, còn lại là trong nước sản xuất, nay con số này đã đảo ngược lại là trong nước đã bảo đảm được 70 - 75%, còn lại là nhập khẩu thì việc sửa đổi bổ sung Nghị định 83 là cần thiết.

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 83 tới đây xác định kinh doanh xăng dầu là hoạt động kinh doanh có điều kiện, tạo sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Cùng với đó hài hòa được lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng và tránh làm lãng phí các nguồn lực của xã hội. Bên cạnh đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, chú trọng đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.