Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu

PV.

(Taichinh) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nội dung cụ thể:

Ngày 27/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu.

Theo đó, kể từ ngày 4/5/2015, các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu được điều chỉnh như sau:

- Mặt hàng xăng RON92/95, xăng sinh học (E5,E10): giữ nguyên mức 20% ;

- Mặt hàng dầu diezel, dầu diezel sinh học (B5, B10): giảm từ 20% xuống 12% (giảm 8%);

- Mặt hàng dầu hoả: giữ nguyên mức 20% ;

- Mặt hàng dầu mazut: giảm từ 25% xuống 13% (giảm 12%);

- Mặt hàng nhiên liệu bay, xăng máy bay: giữ nguyên mức 10%.

Nội dung đầy đủ xem tại Thông tư số 61/2015/TT-BTC