Sửa Nghị định 68/2016/NĐ-CP theo hướng cải cách, đơn giản thủ tục

Theo baohaiquan.vn

Ngày 2/8, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến hải quan địa phương và DN về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Theo kế hoạch dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ trong quý III/2018.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành cho biết, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP được xây dựng trong bối cảnh Chính phủ chỉ đạo quyết liệt cắt giảm điều kiện kinh doanh; đồng thời, mục tiêu phát triển dịch vụ logistics cũng đang được đẩy mạnh.

Chính vì vậy, việc sửa văn bản quy phạm pháp luật sẽ được ban soạn thảo cân nhắc kỹ, dựa trên mục tiêu tạo điều kiện thông thoáng cho DN nhưng cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý. 

Việc quản lý kho bãi, địa điểm phải theo hướng hiện đại hóa, không để tình trạng hoạt động manh mún, nhỏ lẻ, khó kiểm soát.

Để đáp ứng mục tiêu đó, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành để nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần tham gia ý kiến một cách đầy đủ, cụ thể. Cơ quan Hải quan sẽ lắng nghe, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo trước khi báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ.

Theo đó, nội dung sửa đổi gồm các nhóm vấn đề như: Sửa đổi, bổ sung giải thích từ ngữ tại Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP; bổ sung giải thích từ ngữ về Kho ngoại quan chuyên dùng và địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh.

Nhóm nội dung sửa đổi quy định về điều kiện công nhận như: Bổ sung vị trí của kho ngoại quan; sửa đổi, bổ sung về vị trí của địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng hóa gửi dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh; bổ sung quy định về diện tích kho ngoại quan phục vụ doanh nghiệp chế xuất; bãi bỏ Khoản 1 Điều 31 về diện tích đối với địa điểm làm thủ tục hải quan tại ICD.

Về hộ thống phần mềm, sửa đổi toàn bộ các Điều 4, 10, 19, 22, 31, 36 về điều kiện phần mềm quản lý hàng hóa xuất, nhập tồn, quản lý kho bãi. Đảm bảo kết nối với cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 41 Luật Hải quan và Thông tư 39/2018/TT-BTC. Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi về hồ sơ đề nghị thành lập các kho, bãi, địa điểm…