Sức mua tháng 7 tăng 1,2%

Theo chinhphu.vn

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt 271,8 nghìn tỉ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước đạt 30,8 nghìn tỉ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 231,8 nghìn tỉ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9,2 nghìn tỉ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng đạt 204,8 nghìn tỉ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 7 đạt gần 34.000 tỉ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành trong tháng đạt 2,8 nghìn tỉ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu du lịch lữ hành của Hà Nội tăng 5,3%...

Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.845,8 nghìn tỉ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2014 (loại trừ yếu tố giá tăng 8,3%).

Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước đạt 205,3 nghìn tỉ đồng, chiếm 11,1% tổng số, tăng 14,1%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 1579,1 nghìn tỉ đồng, chiếm 85,6%, tăng 9,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 61,4 nghìn tỉ đồng, chiếm 3,3%, tăng 7,8%.

Xét theo ngành kinh doanh thì bán lẻ hàng hóa 7 tháng đạt 1.400,8 nghìn tỉ đồng, chiếm 75,9% tổng mức và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 215,9 nghìn tỉ đồng, chiếm 11,7% và tăng 7,2%; dịch vụ khác đạt 212,6 nghìn tỉ đồng, chiếm 11,5% và tăng 9,8%; du lịch lữ hành đạt 16,5 nghìn tỉ đồng, chiếm 0,9% và giảm 5,1%.

Trước đó, TCTK cũng công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2015 tăng ở mức tương đối thấp là 0,13% so với tháng trước.