VN-Index “lội ngược dòng” phiên ATC

VN-Index “lội ngược dòng” phiên ATC

Trong 15 phút cuối trước khi đóng cửa, thị trường bất ngờ ngưng giằng co, bật tăng 4,57 điểm, kéo VN-Index qua khỏi vùng dưới tham chiếu, tiếp tục chuỗi tăng “xanh vỏ đỏ lòng”.