Walmart mở rộng thị trường thương mại điện tử cạnh tranh với Amazon

Walmart mở rộng thị trường thương mại điện tử cạnh tranh với Amazon

Sau khi doanh số bán hàng thương mại điện tử tăng cao bởi đại dịch, Walmart đã vươn lên thúc đẩy khả năng cạnh tranh với sự thống trị của Amazon trong lĩnh vực này. Walmart có lẽ là nhà bán lẻ duy nhất có đủ tiềm lực tài chính và quy mô để đối đầu với ông trùm bán lẻ thế giới Amazon.