Lợi ích lớn khi doanh nghiệp áp dụng ISO 22000: 2018

Lợi ích lớn khi doanh nghiệp áp dụng ISO 22000: 2018

ISO 22000: 2018 là một tiêu chuẩn dành cho mọi doanh nghiệp tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào chuỗi cung ứng thực phẩm. Mọi doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm đều có thể áp dụng ISO 22000: 2018 cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của cá nhân doanh nghiệp đó.
Nỗ lực kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Nỗ lực kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Thời gian qua, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Khánh Hòa tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Qua đó, đơn vị đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các cơ sở vi phạm.
Doanh nghiệp hưởng lợi từ việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000: 2018

Doanh nghiệp hưởng lợi từ việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000: 2018

Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000: 2018 về quản lý an toàn thực phẩm không những giúp doanh nghiệp (DN) nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín và thương hiệu mà còn giúp DN có cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các DN trong quá trình hội nhập quốc tế.
Đổi mới tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp

Đổi mới tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp

Những năm qua, công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đã được các bộ, ngành Trung ương, địa phương quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt Đề án “Bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030” (Đề án). Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam ở thị trường trong nước và thị trường quốc tế.
Tạo môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững

Tạo môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến hết năm 2025, thực hiện hiệu quả nội dung vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo ra môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.