Lợi ích lớn khi doanh nghiệp áp dụng ISO 22000: 2018

Hiền Nguyễn

ISO 22000: 2018 là một tiêu chuẩn dành cho mọi doanh nghiệp tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào chuỗi cung ứng thực phẩm. Mọi doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm đều có thể áp dụng ISO 22000: 2018 cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của cá nhân doanh nghiệp đó.

Bộ tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng cho các tổ chức tham gia vào chuỗi thực phẩm từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng...
Bộ tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng cho các tổ chức tham gia vào chuỗi thực phẩm từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng...

Hiện nay, những mối nguy an toàn thực phẩm hiện diện ngày một nhiều trong cuộc sống hàng ngày.

Những mối nguy này có thể phát sinh, tồn tại và nhân lên trong các công đoạn hình thành sản phẩm thực phẩm, từ khâu nuôi trồng, thu hoạch hoặc sơ chế và chế biến nguyên liệu thực phẩm, đến khâu bảo quản, vận chuyển đồ ăn thức uống đến người tiêu dùng cuối cùng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hoàn toàn có thể ngăn ngừa, giảm thiểu hay loại bỏ được những nguy cơ này bằng cách áp dụng các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến như ISO 22000: 2018.

Được biết, ISO 22000: 2018 được ban hành vào ngày 19/06/2018 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO, thay thế cho phiên bản ISO 22000: 2005. Đây là tiêu chuẩn mới nhất quy định cụ thể các yêu cầu cơ bản cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FMS).

Mô hình hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo bộ Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 từ lâu đã được biết đến như một công cụ quản lý giúp các doanh nghiệp phòng ngừa các rủi ro về an toàn thực phẩm.

Bộ tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng cho các tổ chức tham gia vào chuỗi thực phẩm từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến, bao gói, lưu giữ, vận chuyển cho đến cung cấp suất ăn... không phân biệt quy mô và loại hình sản xuất thực phẩm. Qua đó, giúp cho tổ chức áp dụng thiết lập một hệ thống phòng ngừa có hiệu lực để ngăn chặn việc xảy ra các rủi ro an toàn thực phẩm.

Để áp dụng thành công ISO 22000: 2018, cần một quá trình thường xuyên, liên tục với những nhân tố nhất định như: nhận thức chung của lãnh đạo và các thành viên về vai trò và tầm quan trọng của vấn đề đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng thực phẩm; cam kết của lãnh đạo trong việc cung cấp nguồn lực cho việc xây dựng và duy trì hệ thống. Việc áp dụng ISO 22000: 2018 cũng sẽ dẫn đến việc tốn kém chi phí hơn so với những doanh nghiệp không áp dụng hệ thống này.

Công ty TNHH Thương mại Mười Điển (Mười Điển) là doanh nghiệp đã xem xét, lựa chọn áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2018:2018 tích hợp cùng tiêu chuẩn HACCP - một công cụ để xác định các mối nguy hại cụ thể đang hiện diện hoặc còn tiềm ẩn trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm (ví dụ như các mối nguy từ sinh học, hóa học, vật lý và điều kiện bảo quản, vận chuyển, sử dụng...).

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, phân phối và kinh doanh sản phẩm sầu riêng đông lạnh, Công ty Mười Điển đang hướng tới thị trường tiềm năng là các nước châu Á. Theo đó, để sản phẩm sầu riêng đông lạnh có thể tiếp cận những thị trường này, nhà xuất khẩu như Mười Điển cần có chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2018 và chứng nhận tiêu chuẩn phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP có giá trị toàn cầu.

Quá trình xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được chuyên gia tư vấn lên kế hoạch chi tiết thông qua việc khảo sát, đánh giá thực trạng nhà xưởng; tư vấn, bố trí mặt bằng và thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 22000: 2018.

Đồng thời, phổ biến, đào tạo, trang bị kiến thức về ISO 22000: 2018 và HACCP; tư vấn, hướng dẫn thiết lập và áp dụng các quy trình; hướng dẫn xác định, kiểm soát các mối nguy trong thực phẩm theo nguyên tắc ISO 22000: 2018; đào tạo, hướng dẫn đánh giá nội bộ đối với hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; đề xuất khắc phục và cải tiến hệ thống…

Với việc xây dựng tốt hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2018 tích hợp cùng tiêu chuẩn HACCP, Công ty đã kiểm soát sản xuất ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, còn tạo hệ thống xuyên suốt từ trên xuống dưới chuyên nghiệp, từ đó công tác điều hành hiệu quả hơn, chất lượng sản phẩm tốt hơn. Điều quan trọng nhất, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng khi dùng sản phẩm của Công ty.

Là một trong 20 đơn vị điểm tiến hành áp dụng ISO 22000: 2018, Công ty cổ phần thực phẩm SANTA cũng đã vươn tới sự hoàn thiện trong cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Với việc được cấp chứng nhận ISO 22000: 2018, sản phẩm của đơn vị đã được chấp nhận tại các chuỗi siêu thị lớn như Coopmart, MM Mega Market.