Ngành Tài chính triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 476/KHTC-QT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023. Ảnh: internet
Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023. Ảnh: internet

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã có Công văn số 1247/BCĐTƯATTP ngày 10/3/2023 về việc triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2023 và Kế hoạch số 332/KH- BCĐTƯATTP ngày 10/3/2023 về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023.

Thực hiện các văn bản nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm theo hướng dẫn tại Công văn số 1247/BCĐTƯATTP ngày 10/3/2023 và Kế hoạch số 332/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/3/2023, đảm bảo phù hợp với điều kiện, chức năng nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình thực tế hoạt động của đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 20/5/2023.

Theo Kế hoạch số 332/KH-BCĐTƯATTP, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Trung ương chọn chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 là: “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Thời gian thực hiện từ ngày 15/4 đến 15/5/2023 trên phạm vi toàn quốc.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 được triển khai nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm...