Số lượng hồ sơ quyết toán thuế qua phương thức điện tử tăng 77% so cùng kỳ

Số lượng hồ sơ quyết toán thuế qua phương thức điện tử tăng 77% so cùng kỳ

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa cho biết, đến ngày 4/5/2022 - thời hạn cuối cùng quyết toán thuế, tại bộ phận một cửa của Văn phòng Cục Thuế và các chi cục Thuế đã tiếp nhận số lượng lớn hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, đạt 100% so với cùng kỳ năm 2021.