Cục Thuế TP. Hà Nội:

Số lượng hồ sơ quyết toán thuế qua phương thức điện tử tăng 77% so cùng kỳ

Hà Phương

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa cho biết, đến ngày 4/5/2022 - thời hạn cuối cùng quyết toán thuế, tại bộ phận một cửa của Văn phòng Cục Thuế và các chi cục Thuế đã tiếp nhận số lượng lớn hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, đạt 100% so với cùng kỳ năm 2021.

Người nộp thuế giao dịch tại Bộ phận một cửa, Cục Thuế TP. Hà Nội.
Người nộp thuế giao dịch tại Bộ phận một cửa, Cục Thuế TP. Hà Nội.

Trong đó, số lượng hồ sơ quyết toán thuế TNCN nộp qua phương thức điện tử tăng 77% so cùng kỳ năm 2021, số lượng hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế giảm 59% so cùng kỳ năm 2021.

Cục Thuế TP. Hà Nội đánh giá, việc sử dụng các phương thức điện tử trong nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN vừa giảm thời gian, chi phí đi lại, vừa giúp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả cho người nộp thuế (NNT). Đây là kết quả sau những nỗ lực của Cục Thuế TP. Hà Nội trong việc tuyên truyền, hỗ trợ NNT thực hiện quyết toán thuế trong suốt thời gian qua.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho NNT, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tạo các đường dẫn tắt theo mã QRcode và thông báo tại các bộ phận tiếp nhận hồ sơ để NNT có thể truy cập, tìm hiểu trên các đường link một cách thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí...

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đẩy mạnh triển khai cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử cho cá nhân; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và Hà Nội để tuyên truyền, hướng dẫn NNT, nhờ đó đã nhận được sự đồng thuận, nhiệt tình ủng hộ của NNT trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố, Cục Thuế đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích NNT là cá nhân thực hiện đăng ký, sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử để nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử mà không cần phải đến cơ quan thuế.

Đối với những trường hợp NNT đến nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội phân công cán bộ tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, đúng thủ tục quy định. Trong quá trình giao dịch, công chức thuế và NNT luôn tuân thủ các quy định về phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố.

Trong thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội mong muốn, tiếp tục nhận được sự đồng hành của NNT trong thực thi chính sách pháp luật thuế, trong cải cách hành chính thuế, cũng như trong việc sử dụng các phương thức điện tử để giao dịch với cơ quan thuế, vừa giảm thời gian, chi phí đi lại, vừa giúp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.