Bộ Xây dựng lý giải về tình trạng lệch pha cung - cầu bất động sản

Minh Hà

Trước những kiến nghị của cử tri phản ánh về thị trường bất động sản (BĐS) hiện nay còn gặp nhiều khó khăn về thanh khoản, dòng tiền và tiếp cận nguồn vốn, ảnh hưởng đến nền kinh tế, người dân, Bộ Xây dựng vừa có văn bản lý giải, làm rõ về vấn đề này.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung công tác hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung công tác hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, thị trường BĐS, doanh nghiệp BĐS đã gặp nhiều khó khăn, do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi cả trong và ngoài nước, với nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do dòng tiền, tiếp cận nguồn vốn khó khăn và thanh khoản của thị trường suy giảm.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS, doanh nghiệp BĐS, Bộ Xây dựng đã tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhiều biện pháp cụ thể và quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường BĐS, doanh nghiệp BĐS.

Có thể kể tới các văn bản như: Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS cho các địa phương, doanh nghiệp; Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Công điện số 194/CĐ-TTg ngày 01/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc và BĐS; Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững...

Bên cạnh các văn bản trên, theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng và tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Đồng thời, có Văn bản số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 hướng dẫn UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương việc xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Bộ Xây dựng cũng đã ủy quyền cho UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương công bố danh mục dự án đủ điều kiện vay nhằm tạo điều kiện triển khai nhanh Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện.

Ngoài các nội dung trên, để giải quyết căn bản những tồn tại, hạn chế của pháp luật hiện hành đối với hoạt động kinh doanh BĐS, Bộ Xây dựng đã tích cực nghiên cứu, xây dựng và tham mưu Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về: Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Dự án Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và Dự kiến thông qua vào Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Khi các Luật này được Quốc hội thông qua sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của pháp luật hiện hành đối với hoạt động kinh doanh BĐS và tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng hơn để phát triển thị trường BĐS.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung công tác hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và coi đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó phải giải quyết dứt điểm.