Báo cáo Thủ tướng kết quả triển khai hàng tháng gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng

Hà Anh

Bắt đầu từ tháng 9/2023, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng tháng phải báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng tháng về kết quả triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng bắt đầu từ tháng 9/2023.
Sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng tháng về kết quả triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng bắt đầu từ tháng 9/2023.

Mới đây, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp đã ký Văn bản số 6745/VPCP-CN thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Xây dựng.

Đồng thời, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng tổng hợp, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng tháng về kết quả triển khai thực hiện Chương trình này bắt đầu từ tháng 9/2023.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng có Văn bản số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 hướng dẫn các địa phương xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ủy quyền cho UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra thủ tục pháp lý, lập danh mục các dự án trên để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh.

Trên cơ sở thông tin được công bố, các ngân hàng sẽ thực hiện cho các đối tượng vay vốn theo Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng.