Cá nhân hóa trong marketing

Cá nhân hóa trong marketing

Giám đốc đối tác cấp cao tại Rakuten Viber cho biết, khi khách hàng bị vây quanh bởi đủ loại nội dung, các thương hiệu cần hiện đại hóa phương pháp marketing của họ để thu hút được sự chú ý.
Tạo thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh phát triển

Tạo thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh phát triển

Hiện nay, trình độ quản trị kinh doanh của các hộ kinh doanh (HKD) không cao, công tác kế toán rất khác nhau, chưa có sự thống nhất, dẫn đến khó khăn cho cơ quan thuế trong quản lý thuế đối với HKD. Thông tư số 88/2021/TT-BTC, ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ kế toán cho các HKD, cá nhân kinh doanh được đánh giá là cơ sở để thúc đẩy HKD lên thành doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhất cho HKD phát triển
Chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Từ ngày 01/01/2022, việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC và thay thế cho các Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC, Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC. Những điểm mới của Thông tư số 88/2021/TT-BTC cần lưu ý.
Số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm 2021 tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước

Số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm 2021 tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, ước số thu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của năm 2021 đã đạt 123.000 tỷ đồng, bằng 114% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh ước đạt 16.476 tỷ đồng, bằng 87,9% so với năm 2020, đạt 85% dự toán.
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Sáng ngày 16/12, Tổng cục Thuế khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác quản lý thuế nhằm phổ biến đầy đủ, kịp thời các quy định, chính sách mới để áp dụng thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/12/2021.
Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Các quy định tại Thông tư thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của đông đảo hộ kinh doanh, với các nội dung cụ thể sau.
Bán hàng online thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về thuế đối với cá nhân kinh doanh

Bán hàng online thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về thuế đối với cá nhân kinh doanh

Trước thông tin thời gian qua khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều địa phương hạn chế đi lại dẫn đến tình trạng kinh doanh tự phát, bán hàng online “chợ cư dân” trở nên phổ biến, Tổng cục Thuế cho biết, các cá nhân bán hàng online đều thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về thuế đối với cá nhân kinh doanh.
Tỷ lệ tính thuế trên doanh thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Tỷ lệ tính thuế trên doanh thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Thông tư số 40/2021/TT-BTC, ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã bổ sung một số điểm mới tại biểu thuế một số nhóm ngành nghề, lĩnh vực ngành nghề mà trước đây chưa có hướng dẫn.