Bán hàng online thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về thuế đối với cá nhân kinh doanh

Việt Dũng

Trước thông tin thời gian qua khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều địa phương hạn chế đi lại dẫn đến tình trạng kinh doanh tự phát, bán hàng online “chợ cư dân” trở nên phổ biến, Tổng cục Thuế cho biết, các cá nhân bán hàng online đều thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Theo Tổng cục Thuế, quy định của pháp luật thuế hiện hành, cá nhân kinh doanh không phân biệt kinh doanh theo hình thức truyền thống hay kinh doanh thương mại điện tử, livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội, đều thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nếu có phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Bộ Tài chính cũng cho biết, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế trong thời gian qua, việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nói chung và kinh doanh online đã dần đi vào nề nếp.

Cụ thể, thời gian qua ngành Thuế đã chủ động triển khai các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phối hợp với các cơ quan có liên quan để khai thác thông tin, đôn đốc cá nhân có hoạt động kinh doanh online tự kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đối với trường hợp cá nhân kinh doanh online đã thuộc diện quản lý của cơ quan thuế thì cập nhật thông tin về giao dịch trên mạng của cá nhân kinh doanh để làm cơ sở điều chỉnh doanh thu kinh doanh nếu chưa phù hợp.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã tham mưu, đề xuất sửa đổi chính sách pháp luật về quản lý thuế theo hướng tăng cường trách nhiệm của người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan...