Cải tiến năng suất tổng thể, hướng đi thành công trong CMCN 4.0

Cải tiến năng suất tổng thể, hướng đi thành công trong CMCN 4.0

Theo đánh giá, việc áp dụng mô hình cải tiến năng suất tổng thể (TPM) sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp là một bước tiến lớn trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ mới, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tới chuyển đổi số ở Việt Nam và một số hàm ý chính sách

Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tới chuyển đổi số ở Việt Nam và một số hàm ý chính sách

Chuyển đổi số là nội dung cơ bản trong trụ cột kỹ thuật số của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đang trở thành xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh, tận dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực nhàn rỗi của xã hội, thực hiện thành công mục tiêu vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có khả năng cạnh tranh ở khu vực và thế giới.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh bình thường mới

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh bình thường mới

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Duy Đông cho biết, để "bắt kịp, tiến cùng và vượt lên" trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Việt Nam xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để có thể đạt được mục tiêu trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045.
Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới và Việt Nam

Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới và Việt Nam

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là tác động đến kinh tế một cách mạnh mẽ với các lĩnh vực chủ chốt của kinh tế đối ngoại như thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tình hình này đòi hỏi các quốc gia và Việt Nam cần có những phân tích, đánh giá phù hợp để nắm bắt và thích ứng tốt nhất với cuộc cách mạng này.
Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ là cơ sở giúp doanh nghiệp (DN) cải thiện năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, đối với các DN Việt Nam, hầu hết DN hiện nay có quy mô vừa và nhỏ, do nguồn lực còn hạn chế, nên hoạt động đổi mới và ứng dụng công nghệ vẫn chưa thực sự được đầu tư xứng đáng. Vì vậy, cần nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để giúp các DN đẩy mạnh đổi mới công nghệ nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0.
Thế hệ cán bộ trẻ cơ quan Tổng cục Thuế sẵn sàng với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Thế hệ cán bộ trẻ cơ quan Tổng cục Thuế sẵn sàng với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Nhận thức được tầm quan trọng do nền tảng công nghệ 4.0 mang lại, ngành Thuế đã chủ động triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi mặt vào công tác quản lý. Những dịch vụ công nghệ thông tin ngành Thuế đang triển khai hướng đến việc hỗ trợ tốt hơn, tiện lợi hơn cho người nộp thuế.