Bức tranh chi tiêu công sau 5 năm thực thi khuyến nghị đánh giá

Bức tranh chi tiêu công sau 5 năm thực thi khuyến nghị đánh giá

Các khuyến nghị của Báo cáo đánh giá chi tiêu công 2014 cơ bản đã được các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ, đạt kết quả tích cực, đáp ứng được yêu cầu, thực tiễn công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) những năm qua và cả trong thời gian tới.
Đánh giá chi tiêu công hỗ trợ quản lý hiệu quả ngân sách nhà nước

Đánh giá chi tiêu công hỗ trợ quản lý hiệu quả ngân sách nhà nước

Đánh giá chi tiêu công là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý tài chính công. Báo cáo đánh giá chi tiêu công đã đưa ra những khuyến nghị cần thiết để hỗ trợ việc hoạch định chính sách phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) một cách tích cực, hiệu quả, đóng góp tốt hơn cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.
Tăng cường kỷ luật tài khóa và tiết kiệm chi tiêu công nhằm cải thiện cân đối ngân sách

Tăng cường kỷ luật tài khóa và tiết kiệm chi tiêu công nhằm cải thiện cân đối ngân sách

Chính sách tài khóa hướng tới một ngân sách bền vững và ổn định về dài hạn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã từng bước thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường cải thiện cân đối ngân sách. Trong bối cảnh thu ngân sách còn nhiều khó khăn, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa xác định được “điểm dừng”, việc tiếp tục quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên để dành cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội là hết sức quan trọng. Bài viết này tập trung xem xét các vấn đề về chi ngân sách nhà nước những năm gần đây, xem xét các bài học về tăng cường kỷ luật, tiết kiệm ngân sách và các vấn đề đặt ra cho giai đoạn tới ở Việt Nam.
Nhân tố tác động đến tăng trưởng ngành Nông nghiệp của Việt Nam

Nhân tố tác động đến tăng trưởng ngành Nông nghiệp của Việt Nam

Chi tiêu của Chính phủ cho nông nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tính hiệu quả của các chương trình chi tiêu Chính phủ nói chung hay thành phần nào của chi tiêu đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng nông nghiệp nói riêng là vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Bài viết đánh giá tác động của các nhân tố đến tăng trưởng ngành nông nghiệp của Việt Nam giai đoạn từ 2005 đến nay và thảo luận kết quả thực nghiệm tìm được…
Đánh giá tác động của chi tiêu công đến lạm phát ở các quốc gia Đông Nam Á

Đánh giá tác động của chi tiêu công đến lạm phát ở các quốc gia Đông Nam Á

Mục tiêu của nghiên cứu này là lượng hóa tác động của chi tiêu công đến lạm phát tại các quốc gia Đông Nam Á. Trên cơ sở lý thuyết và kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách ra quyết định chính sách chi tiêu công hợp lý để góp phần phát triển kinh tế và kiểm soát tốt tình hình lạm phát tại các nước Đông Nam Á trong thời gian tới.
Khai mạc Hội nghị toàn thể Mạng lưới Quản lý chi tiêu công Châu Á (PEMNA) tại Việt Nam năm 2019

Khai mạc Hội nghị toàn thể Mạng lưới Quản lý chi tiêu công Châu Á (PEMNA) tại Việt Nam năm 2019

Ngày 22/5, Hội nghị toàn thể Mạng lưới quản lý chi tiêu công tại Châu Á (PEMNA) năm 2019 khai mạc tại Quảng Ninh. Đây là hội nghị toàn thể lần thứ 8 của Mạng lưới và là hội nghị đầu tiên do Bộ Tài chính Việt Nam đăng cai tổ chức, với chủ đề “Cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”.
Tác động của chi tiêu công đến phát triển Y tế tại các nước đông Nam Á

Tác động của chi tiêu công đến phát triển Y tế tại các nước đông Nam Á

Bài viết xác định mức độ ảnh hưởng của chi tiêu công đến lĩnh vực y tế mà cụ thể là tình trạng sức khỏe của người dân tại các quốc gia Đông Nam Á. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách quyết định chính sách chi tiêu công hợp lý để góp phần nâng cao sức khỏe của cộng đồng, cải thiện chất lượng vốn con người, tạo chất xúc tác cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế tại các nước Đông Nam Á trong thời gian tới.
Cải cách chi tiêu công hướng tới ngân sách bền vững

Cải cách chi tiêu công hướng tới ngân sách bền vững

Nghiên cứu này tiến hành phân tích quy mô và cơ cấu chi ngân sách những năm gần đây và bàn về các vấn đề đặt ra trong cải cách chi ngân sách nhà nước, những thách thức đối với chi tiêu công của Việt Nam trong giai đoạn tới, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải cách chi tiêu công, hướng tới ngân sách bền vững.
Đóng cửa 35 ngày, kinh tế Mỹ ‘bốc hơi’ 11 tỷ USD

Đóng cửa 35 ngày, kinh tế Mỹ ‘bốc hơi’ 11 tỷ USD

Đợt đóng cửa dài kỷ lục 35 ngày của chính phủ liên bang khiến nền kinh tế Mỹ mất 11 tỷ USD do thiếu hụt công chức, chi tiêu công bị trì hoãn và lực cầu giảm, theo phân tích mới nhất của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO).