Bộ Tài chính ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí

Bộ Tài chính ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Bộ Tài chính quyết liệt triển khai nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính xác định tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.
Chấn chỉnh ngay những khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Chấn chỉnh ngay những khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 3/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022...
Vietcombank quán triệt thực hiện tốt “3 không” trong phòng, chống tham nhũng

Vietcombank quán triệt thực hiện tốt “3 không” trong phòng, chống tham nhũng

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, là doanh nghiệp (DN) mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, với vị thế của ngân hàng số 1 Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã luôn chủ động quán triệt và thực hiện quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), nêu tấm gương điển hình trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và ngành Ngân hàng… Tự hào về truyền thống và lịch sử vẻ vang, các đảng viên, cán bộ và người lao động Vietcombank luôn thực hiện tốt “3 không” trong PCTN.
Bộ Tài chính tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

Bộ Tài chính tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 5580/BTC-TTr gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính về việc triển khai các nhiệm vụ tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng theo Kết quả phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNGASS) 2021 và Hội nghị các Quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng lần thứ 9 (CoSP9).
Quyết liệt chống tham nhũng

Quyết liệt chống tham nhũng

Đôi khi ra phường, xã, huyện làm giấy tờ đất, giấy phép xây dựng… phải cho cán bộ vài trăm ngàn để làm nhanh thì gọi là tham nhũng “vặt”, nhưng đối với người dân, người lao động thì đó là lớn. Đây là chia sẻ của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ Ba.