Áp dụng IFRS và vấn đề đặt ra với doanh nghiệp

Áp dụng IFRS và vấn đề đặt ra với doanh nghiệp

Hiện nay, trên thế giới, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) ngày càng phổ biến. Áp dụng IFRS giúp tăng cường khả năng so sánh và tính minh bạch của báo cáo tài chính, giúp doanh nghiệp (DN) giảm chi phí vốn, gia tăng niềm tin với nhà đầu tư, thúc đẩy các khoản đầu tư xuyên biên giới. Tuy nhiên, việc triển khai áp dụng IFRS lần đầu chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn đối với DN. Vậy DN phải làm gì là vấn đề đặt ra.
Thực trạng và một số định hướng hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam

Thực trạng và một số định hướng hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam

Việt Nam đã xây dựng và công bố hệ thống chuẩn mực kế toán đối với doanh nghiệp và đang có kế hoạch triển khai áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Tuy nhiên, trong lĩnh vực kế toán công, Việt Nam mới dừng lại ở việc xây dựng và ban hành các chế độ kế toán, hướng dẫn công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khu vực nhà nước. Trong đó, phần lớn là các quy định hướng dẫn công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán chưa xây dựng những nguyên tắc thống nhất phù hợp với thông lệ quốc tế.
 Tăng tính minh bạch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư

Tăng tính minh bạch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư

Hiện nay, các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới áp dụng theo những cách thức khác nhau, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp (DN) niêm yết cũng như nền kinh tế.
Đi tìm chuẩn mực căn hộ tầm trung

Đi tìm chuẩn mực căn hộ tầm trung

Diễn biến thị trường năm 2018 cho thấy sự chuyển biến rõ rệt khi phân khúc tầm trung dần chiếm ưu thế. Theo đánh giá của các chuyên gia, xu hướng này sẽ tiếp tục thể hiện trong năm 2019.