Hoạt động của các quỹ đầu tư tại Việt Nam

Hoạt động của các quỹ đầu tư tại Việt Nam

Dựa trên cơ sở lý luận về quỹ đầu tư, bằng phương pháp nghiên cứu định tính, bài viết thu thập và phân tích dữ liệu về thực trạng hoạt động của các quỹ đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù còn đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh, nhưng hoạt động của các quỹ đầu tư vẫn diễn ra sôi động, có xu hướng tăng trưởng tốt và tiềm năng phát triển của các quỹ đầu tư tại Việt Nam còn rất lớn.
Chứng chỉ quỹ: Độ an toàn cao nhưng cũng không phải hoàn toàn không có rủi ro

Chứng chỉ quỹ: Độ an toàn cao nhưng cũng không phải hoàn toàn không có rủi ro

Mặc dù còn khá xa lạ với nhà đầu tư Việt nhưng loại hình đầu tư chứng chỉ quỹ do các công ty quản lý quỹ quản lý đang thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư khi tiềm năng phát triển còn nhiều, cùng với đó là độ an toàn cao và cơ hội thu lời hấp dẫn. Thế nhưng, không phải hoàn toàn không có rủi ro.
Xu hướng đầu tư chứng chỉ quỹ

Xu hướng đầu tư chứng chỉ quỹ

Với tốc độ gia tăng quy mô nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam, việc sử dụng chứng chỉ quỹ là một kênh đầu tư sẽ ngày càng phổ biến trong danh mục đầu tư của người dân.
Điểm mới tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán

Điểm mới tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành, các địa phương Thông tư hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán thay thế cho Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Thị trường vốn năm 2020: Nhiều kỳ vọng

Thị trường vốn năm 2020: Nhiều kỳ vọng

Thị trường vốn năm 2020 được dự báo sẽ có những thay đổi tích cực với dòng tiền đến từ khối ngoại, thông qua kênh đầu tư trên thị trường chứng khoán và việc cổ phần hóa (CPH), thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) kỳ vọng được đẩy mạnh hơn để “bơm” thêm vốn cho nền kinh tế.