Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành Công nghiệp đến năm 2030

Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành Công nghiệp đến năm 2030

Trong thời gian qua, quá trình tái cơ cấu ngành Công nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động đã đi vào thực chất hơn, ngày càng hướng vào lõi công nghiệp hóa. Qua đó, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của khu vực và của thế giới, thuộc nhóm ASEAN-4 và nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp trung bình cao.
Nâng cao chuỗi giá trị từ sen

Nâng cao chuỗi giá trị từ sen

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) vừa tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Thí điểm các mô hình sinh kế dựa vào mùa lũ nhằm tăng cường khả năng dự trữ nước cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” .
 Xây dựng chuỗi giá trị ngành và sản phẩm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Xây dựng chuỗi giá trị ngành và sản phẩm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cùng với việc chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và hạn chế trong việc xây dựng chuỗi giá trị ngành và sản phẩm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBCSL), các nhà khoa học cho rằng các vấn đề về nhận thức, quan điểm, hoàn thiện chính sách trong xây dựng chuỗi giá trị ngành và sản phẩm vùng cần được nhấn mạnh trong Nghị quyết của Đảng.
Thêm nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Thêm nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Trong đó, Nghị định quy định rõ các mức hỗ trợ về đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh… đối với các DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
Nông nghiệp vững chân vào chuỗi giá trị

Nông nghiệp vững chân vào chuỗi giá trị

Trong khi nhiều sản phẩm công nghiệp của Việt Nam đã chật vật nhiều năm mà vẫn chưa thể chen chân vào chuỗi giá trị của thế giới, thì các sản phẩm nông nghiệp lại đang bắt đầu làm được điều đó.