Cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Thực hiện Chiến lược phát triển kho bạc nhà nước (KBNN) đến năm 2030; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4... thời gian qua, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hướng đến sự hài lòng của khách hàng, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.
Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia; Bám sát thực tế, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Để tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới, ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1619/QĐ-TTg kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.
Xây dựng pháp luật về chuyển đổi số để bắt kịp xu thế toàn cầu

Xây dựng pháp luật về chuyển đổi số để bắt kịp xu thế toàn cầu

TS. Trần Văn - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách: "Làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra với tốc độ ánh sáng, vì vậy cần nhanh chóng hoàn thiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số để thúc đẩy sự phát triển của đất nước và bắt kịp xu thế toàn cầu".
“Lan tỏa” bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia tới toàn xã hội

“Lan tỏa” bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia tới toàn xã hội

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia và đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ, đồng thời gửi Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG đề nghị các bộ, ngành, địa phương phổ cập rộng rãi bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia tới toàn xã hội.
Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia

Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.
Thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Chiều ngày 2/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ, thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ tham dự khai mạc Hội nghị và Triển lãm thế giới số 2021

Thủ tướng Chính phủ tham dự khai mạc Hội nghị và Triển lãm thế giới số 2021

Tối ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị và Triển lãm thế giới số 2021 với chủ đề “Chung tay xây dựng thế giới số”. Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên minh Viễn thông Quốc tế tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng số do Việt Nam xây dựng.
Xu hướng chuyển đổi số quốc gia và những vấn đề đặt ra đối với ngành Tài chính

Xu hướng chuyển đổi số quốc gia và những vấn đề đặt ra đối với ngành Tài chính

Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm kiến tạo môi trường, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cả 3 lĩnh vực: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bài viết nhận diện xu hướng chuyển đổi số quốc gia, từ đó gợi mở những vấn đề đặt ra đối với ngành Tài chính trong tiến trình chuyển đổi sang nền tài chính số hiện đại.