Thủ tướng Chính phủ tham dự khai mạc Hội nghị và Triển lãm thế giới số 2021

Việt Hoàng

Tối ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị và Triển lãm thế giới số 2021 với chủ đề “Chung tay xây dựng thế giới số”. Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên minh Viễn thông Quốc tế tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng số do Việt Nam xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội nghị và Triển lãm thế giới số 2021. Nguồn: chinhphu.vn
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội nghị và Triển lãm thế giới số 2021. Nguồn: chinhphu.vn

Tuyên bố khai mạc Triển lãm trực tuyến Thế giới số 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Liên minh Viễn thông Quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách số; đề nghị các tổ chức doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đồng hành cùng Chính phủ các nước vượt qua khó khăn, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả để phục hồi phát triển kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong bối cảnh hiện nay, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng số quốc gia là yếu tố then chốt đưa lộ trình chuyển đổi số quốc gia tăng tốc. Vì vậy, Chính phủ luôn tin tưởng lực lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng đối với việc triển khai thành công tiến trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam phấn đấu chiếm hơn 20% tỉ trọng GDP quốc gia vào năm 2025 và phấn đấu đạt 30% vào năm 2030.

Triển lãm Thế giới số 2021 là cơ hội để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới; đem đến những trải nghiệm độc đáo, thể hiện sự sẵn sàng, mức độ sáng tạo và sự chung tay hợp tác vì một thế giới số tiến bộ, an toàn, hòa bình và thịnh vượng, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ tin trưởng, sự kiện sẽ góp phần khai mở các giá trị của chuyển đổi số, công nghệ số để góp phần phát triển nền kinh tế số hợp tác và chia sẻ, vì lợi ích và sự tiến bộ của người dân ở tất cả các quốc gia trên thế giới.

Ngay sau lễ khai mạc Triển lãm thế giới số 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Liên minh Viễn thông quốc tế. Tại Hội nghị, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã xác định một trong những quan điểm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, Chính phủ Việt Nam luôn ưu tiên hợp tác trong công cuộc chuyển đổi số để xây dựng một thế giới số không phải của riêng một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào; và cũng không một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào có thể đứng ngoài tiến trình chuyển đổi số của nhân loại. Đây là vấn đề toàn cầu nên cần có cách tiếp cận toàn cầu, góp sức toàn cầu. Hợp tác quốc tế về chuyển đổi số, nhất là trong Liên minh Viễn thông Quốc tế phải hướng đến mục tiêu xây dựng một thế giới số xanh hơn, toàn diện hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người và tất cả các quốc gia.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là một quá trình thay đổi sâu rộng toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội. Vì vậy, Chính phủ các nước cần định hướng, dẫn dắt quá trình này để chuyển đổi số có hiệu quả, phát huy cao nhất những giá trị mới của không gian số trong mọi mặt đời sống xã hội. Trong đó, sự dẫn dắt định hướng của Nhà nước cần đi đôi với sự năng động, hiệu quả của thị trường. Vì vậy, hợp tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân rất cần được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam khẳng định mong muốn, thế giới số phải được xây dựng trên cơ sở đảm bảo chủ quyền số và an toàn, an ninh mạng. Liên minh Viễn thông Quốc tế cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là một tổ chức chuyên ngành của Liên Hợp Quốc trong việc định hình khuôn khổ quốc tế về chủ quyền số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.