Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính doanh nghiệp đảm bảo khoa học, khả thi

PV.

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 của Cục Tài chính doanh nghiệp ngày 27/12/2022.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, trong năm 2022, đơn vị đã hoàn thành toàn bộ các đề án, cơ chế chính sách được giao theo kế hoạch.

Theo đó, Cục Tài chính doanh nghiệp đã hoàn thành 03/03 Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành 01 Đề án trong số 03 Đề án được giao bổ sung. Về Đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính, đã hoàn thành 08/08 thông tư, trong đó có 04 thông tư đã ban hành, 04 thông tư đang trình Bộ để ký ban hành trong tháng 12/2022.

Trong công tác xử lý tài chính doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp đã trình Bộ nhiều công văn gửi Văn phòng Chính phủ, các cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp và các cơ quan Bộ, ngành khác để tham gia ý kiến, xử lý các vướng mắc, tồn tại tài chính liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tái cơ cấu của các doanh nghiệp.

Đối với công tác quản lý tài chính đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, Cục Tài chính doanh nghiệp hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư ra nước ngoài năm 2021. Đồng thời, tiếp nhận và tham gia ý kiến về năng lực tài chính của nhà đầu tư đối với 17 hồ sơ dự án đầu tư; có ý kiến với 7 công văn của các Bộ ngành về tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp, của các dự án đầu tư ra nước ngoài…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đánh giá cao các kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Tài chính doanh nghiệp trong năm 2022.

Theo Thứ trưởng, dù khối lượng công việc được giao rất lớn, nhưng Cục Tài chính doanh nghiệp về cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Những kết quả đạt được của đơn vị đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành Tài chính trong năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ trong năm 2023, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị, Cục Tài chính doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình triển khai công tác xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật năm 2023. Theo Thứ trưởng, khối lượng các Đề án Cục dự kiến xây dựng, trình Bộ, trình Chính phủ trong năm 2023 là khá lớn với 05 đề án trình Chính phủ, 09 thông tư trình Bộ. Do vậy, việc triển khai xây dựng các đề án này phải đảm bảo tính khoa học, khả thi và được thực hiện ngay từ bây giờ, tránh dồn vào thời điểm cuối năm.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu Cục Tài chính doanh nghiệp bám sát tình hình thị trường, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của cơ quan chủ sở hữu để tham mưu với Lãnh đạo Bộ xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Cục Tài chính doanh nghiệp cũng cần chủ động hơn nữa trong tổng hợp, đánh giá số thu ngân sách từ khối doanh nghiệp nhà nước, bao gồm số thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, thu từ cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp; kịp thời tham mưu, báo cáo Bộ Tài chính trong trường hợp số thu không đạt so với kế hoạch đề ra, không để bị động trong điều hành ngân sách.

Thứ trưởng đề nghị đơn vị tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Đặc biệt, cần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, đơn vị sẽ hoàn thiện kế hoạch chương trình công tác năm 2023 theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, trong đó sẽ tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai công tác xây dựng cơ chế, chính sách phát luật của đơn vị trong năm 2023.