EU công bố kế hoạch kiểm soát tiền điện tử

EU công bố kế hoạch kiểm soát tiền điện tử

Ngày 24/9, Ủy ban châu Âu (EC) công bố các kế hoạch nhằm kiểm soát tiền điện tử, theo đó đề xuất những quy tắc có thể hạn chế sự phát triển của tiền số Libra và các dự án tương tự.
Xây dựng, công bố 3.859 tiêu chuẩn quốc gia đến hết năm 2020

Xây dựng, công bố 3.859 tiêu chuẩn quốc gia đến hết năm 2020

Ước tính đến hết năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành xây dựng, công bố 3.859 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN). Qua đó, đã tạo dựng, củng cố thêm cho hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia, tạo nền tảng giúp cộng đồng doanh nghiệp từng nước tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu, khẳng định vị thế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.