Bộ Tài chính công bố báo cáo xếp hạng ICT Index ngành Tài chính năm thứ 11


Bộ Tài chính vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng Chỉ số và xếp hạng tổng thể mức độ sẵn sàng cho ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài chính 2019 (ICT Index ngành Tài chính 2019).

Bộ Tài chính công bố báo cáo xếp hạng ICT Index ngành Tài chính năm thứ 11.
Bộ Tài chính công bố báo cáo xếp hạng ICT Index ngành Tài chính năm thứ 11.

Kết quả ICT Index ngành Tài chính 2019 cho thấy, Cơ quan Bộ Tài chính dẫn đầu Khối các cơ quan trung ương, vị trí thứ 2 thuộc về Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan xếp vị trí thứ 3.

Tại Khối các đơn vị cấp tỉnh, thành phố: Sở Tài chính TP. Hà Nội dẫn đầu Nhóm Sở Tài chính tỉnh, thành phố; Cục Hải quan TP. Đà Nẵng dẫn đầu Nhóm Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Cục Thuế tỉnh Nghệ An dẫn đầu Nhóm Cục Thuế tỉnh, thành phố; Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước dẫn đầu Nhóm Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên dẫn đầu Nhóm Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

ICT Index ngành Tài chính 2019 được xây dựng hoàn chỉnh trên cơ sở các nhóm đối tượng theo tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, trong đó có nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố theo hệ thống ngành dọc và nhóm các Sở Tài chính được tách riêng để phù hợp trong việc đánh giá, xếp hạng.

Các chỉ tiêu trong phiếu điều tra năm 2019 đã được lược bỏ khá nhiều chỉ tiêu không phù hợp nhằm đơn giản hóa công tác thu thập số liệu, chỉ tiêu được điều chỉnh dễ hiểu hơn, khắc phục được những số liệu sai lệch thiếu chính xác do người cung cấp số liệu hiểu không đúng với yêu cầu của phiếu điều tra.

Các nội dung chỉ tiêu tính của ICT Index ngành Tài chính 2019 gồm 3 chỉ số thành phần chính đó là: Hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng nhân lực và ứng dụng CNTT (ứng dụng nội bộ và dịch vụ công trực tuyến). Riêng chỉ số đầu tư không đưa vào xếp hạng. Chỉ số với dịch vụ công trực tuyến sử dụng phiếu đánh giá riêng, bao gồm các câu hỏi tương ứng với 4 mức độ của các dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2019 là năm thứ hai ICT Index ngành Tài chính 2019 áp dụng phương pháp tính của Liên Hiệp quốc thay cho phương pháp Phân tích thành phần chính đã được sử dụng trong những năm trước đó.

ICT Index ngành Tài chính 2019 được khảo sát trên 2 khối với 252 đối tượng thuộc Khối các cơ quan trung ương của các hệ thống và Khối các đơn vị cấp tỉnh, thành phố (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực).

ICT Index ngành Tài chính được Cục Tin học và Thống kê tài chính bắt đầu triển khai thực hiện và công bố kết quả xếp hạng bắt đầu từ năm 2008, nhằm đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng về ứng dụng và phát triển CNTT của ngành Tài chính.

Thông qua kết quả ICT Index ngành Tài chính 2019, các đơn vị thuộc ngành Tài chính từ trung ương tới địa phương có thể đánh giá được phần nào thực trạng ứng dụng CNTT của mình để đưa ra định hướng, chính sách phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT.