Ngành Thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ

Ngành Thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ

Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức trong thực thi công vụ để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.
Tạm đình chỉ công tác đối với công chức thuế để phục vụ công tác điều tra

Tạm đình chỉ công tác đối với công chức thuế để phục vụ công tác điều tra

Tin từ Tổng cục Thuế cho biết, ngày 17/6/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trần Sỹ Quân, Phó Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra, truy tố theo quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công An tỉnh Khánh Hòa.
Ngành Thuế xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các yêu cầu về phòng chống dịch

Ngành Thuế xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các yêu cầu về phòng chống dịch

Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Cục trưởng các Cục Thuế 19 tỉnh, thành phố phía Nam tăng cường phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch COVID -19 của cơ quan y tế, chính quyền địa phương.