52 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ được xét tuyển công chức cơ quan Tổng cục Thuế

Thùy Linh

Trong kỳ xét tuyển công chức cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023, đối tượng xét tuyển sẽ là các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tại các trường đại học trong và ngoài nước.

Hội đồng tuyển dụng thực hiện phổ biến Quy chế tổ chức thi.
Hội đồng tuyển dụng thực hiện phổ biến Quy chế tổ chức thi.

Theo ông Dương Văn Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Tổng cục Thuế cho biết, kỳ xét tuyển công chức năm 2023 được triển khai theo tinh thần Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và Quyết định số 344/QĐ-BTC ngày 14/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023. Theo đó, ngày 28/3/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-TCT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023.

Ông Dương Văn Hùng cho biết, Tổng cục Thuế luôn coi trọng công tác tuyển dụng nói chung và công tác tuyển dụng từ nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng, trong đó có nguồn sinh viên tốt nghiệp với mục tiêu thu hút nguồn sinh viên đã tốt nghiệp đạt kết quả xuất sắc để liên tục đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

Qua quá trình rà soát và chuẩn bị kỹ lưỡng, Hội đồng tuyển dụng đã lựa chọn được 52 thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện phỏng vấn trình độ chuyên môn nghiệp.

Do đây là một kỳ thi quan trọng nên Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đề nghị Hội đồng thi, Ban Kiểm tra sát hạch, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thực hiện nhiệm vụ công tâm, minh bạch, khách quan, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham gia dự tuyển nhằm lựa chọn được những người có trình độ, năng lực tốt nhất phục vụ cho sự phát triển của ngành Thuế.