Năm 2022, Tổng cục Thuế sẽ tuyển dụng 2.024 công chức

PV.

Ngày 20/10/2022, Tổng cục Thuế đã có Thông báo số 3880/TCT-TCCB công bố việc tuyển dụng 2.024 công chức thuế trong năm 2022 theo phê duyệt của Bộ Tài chính.

Thí sinh có đơn dự tuyển cần có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
Thí sinh có đơn dự tuyển cần có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Thông báo tuyển dụng của Tổng cục Thuế nêu rõ, năm 2022, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan Tổng cục Thuế, 62 cục thuế các tỉnh, thành phố và 342 chi cục thuế trực thuộc được xác định là 2.024 chỉ tiêu.

Theo đó, ngạch chuyên viên sẽ tuyển dụng 527 chỉ tiêu, bao gồm: chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ 283 chỉ tiêu; chuyên viên làm công nghệ thông tin 231 chỉ tiêu; chuyên viên làm công tác quản lý xây dựng cơ bản 8 chỉ tiêu; chuyên viên làm công tác đảng 2 chỉ tiêu; chuyên viên làm công tác truyền thông 3 chỉ tiêu. Đồng thời sẽ tuyển dụng 1.387 chỉ tiêu cho ngạch kiểm tra viên thuế, bao gồm: ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế 25 chỉ tiêu; ngạch văn thư viên 47 chỉ tiêu; ngạch văn thư viên trung cấp 38 chỉ tiêu.

Các ứng viên yêu cầu có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ...

Thí sinh truy cập vào ứng dụng tại địa chỉ: https://dangkydutuyen.gdt.gov.vn/  để thực hiện nhập thông tin đăng ký dự tuyển. Thí sinh đăng ký trực tuyến trong vòng 30 ngày kể từ ngày 21/10/2022 đến 17 giờ 00 ngày 19/11/2022. Đăng ký dự tuyển trực tuyến địa chỉ: https://dangkydutuyen.gdt.gov.vn.

Sau khi đăng ký dự tuyển trực tuyến thành công, thí sinh sẽ nhận được phiếu hẹn đến cơ quan thuế đăng ký dự tuyển để nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp và lệ phí dự tuyển. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ 08 giờ ngày 15/11/2022 đến 17 giờ ngày 19/11/2022.

Tổng cục Thuế cũng nêu rõ, các đối tượng không được đăng ký tuyển dụng khi không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.