Tổng cục Thuế nhận hồ sơ thi tuyển công chức trực tiếp trong 5 ngày

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, việc tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào ngành Thuế năm 2021 sẽ được thực hiện tại trụ sở Tổng cục Thuế trong 5 ngày từ 16/11/2021 đến ngày 20/11/2021.

Tổng cục Thuế đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở ở địa chỉ 123 Lò Đúc, Hà Nội.
Tổng cục Thuế đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở ở địa chỉ 123 Lò Đúc, Hà Nội.

Ông Dương Văn Hùng - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Thuế) cho biết, để tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực cho cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế tỉnh, thành phố trong cả nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phê duyệt và ban hành các Quyết định số 1585/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 và Quyết định số 1993/QĐ-BTC ngày 12/10/2021.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế triển khai tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 vào cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế tỉnh, thành phố đảm bảo an toàn, hiệu quả; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và theo quy định của công tác tuyển dụng.

Tổng cục Thuế đã thành lập Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021 và triển khai các công việc theo đúng quy định và thời gian đã được phê duyệt.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã bố trí thời gian cho thí sinh đăng ký trực tuyến trong vòng 30 ngày, kể từ 12h00 ngày 20/10/2021 đến 12h00 ngày 20/11/2021. Đồng thời, chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi, địa điểm tiếp nhận hồ sơ.... được Tổng cục Thuế đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế tỉnh, thành phố.

Theo ông Dương Văn Hùng, kế hoạch tuyển dụng nêu rõ, ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung, thí sinh đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các yêu cầu về văn bằng chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, tin học. Đối với thí sinh dự tuyển đã tốt nghiệp nhưng chưa được cơ sở đào tạo cấp bằng, có thể nộp giấy chứng nhận hoặc xác nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo và phải nộp bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức chưa bổ sung bằng tốt nghiệp, thí sinh sẽ không được tham dự kỳ thi.

Về ưu tiên trong tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ. Các đối tượng ưu tiên phải nộp bản sao (không cần chứng thực) giấy tờ có xác nhận, quyết định được hưởng chế độ chính sách do phòng lao động thương binh và xã hội huyện trở lên. Thông tin đối tượng được ưu tiên phải kê khai trên phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tính cộng điểm ưu tiên. Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển dụng.