Ngành Thuế xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các yêu cầu về phòng chống dịch

Việt Dũng

Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Cục trưởng các Cục Thuế 19 tỉnh, thành phố phía Nam tăng cường phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch COVID -19 của cơ quan y tế, chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước diễn biến của dịch bệnh và những quyết sách mạnh mẽ của Chính phủ nhằm đẩy lùi dịch bệnh, Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo Cục Thuế 19 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị mình thông suốt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Toàn thể cán bộ, công chức thuế cần gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các nội dung quy định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Cục thuế phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại đơn vị mình, đảm bảo làm việc giãn cách theo quy định của địa phương và cơ quan chức năng. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức không chấp hành thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng trên địa bàn.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các Cục Thuế xây dựng và thực hiện phương án làm việc trực tuyến, sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để giải quyết các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, bố trí 01 bộ phận trực tại trụ sở cơ quan thuế để kịp thời xử lý công việc theo yêu cầu của người nộp thuế, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế, đảm bảo công tác quản lý thuế không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, các Cục Thuế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp thuế, giao dịch với cơ quan thuế qua hệ thống thuế điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả bằng phương thức điện tử, bưu chính, hạn chế trực tiếp đến cơ quan thuế để phòng, chống lây nhiêm dịch bệnh.

Đối với công tác an sinh xã hội, lãnh đạo các Cục Thuế cần động viên tinh thần đối với các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình thuộc diện F0, F1, F2… và các trường hợp thuộc khu vực bị phong tỏa. Phổ biến tới toàn thể công chức, người lao động phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tự lực tự cường, chia sẽ ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Đối với các trường hợp cơ quan Thuế thuộc khu vực cách ly, phong tỏa cơ quan thuế cần báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án hoạt động trong trường hợp cơ quan Thuế thuộc diện cách ly, phong tỏa đảm bảo công tác quản lý thuế được liên tục.

Trước đó, thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuộc và /trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế xây dựng phương án làm việc trực tuyến 50% tại nhà, 50% làm việc trực tiếp tại trụ sở bắt đầu từ ngày 19/7/2021 cho đến khi có thông báo mới; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm việc không tiếp khách tại cơ quan. Đối với các đoàn công tác theo chương trình, sẽ bố trí 1 phòng họp đảm bảo giãn cách, không tiếp xúc trực tiếp.

Song song với đó, lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc phổ biến, quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm quy định 5K và nội dung Công điện số 15/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, các văn bản của cơ quan chức năng có liên quan và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành.